Fiscus blijft afdrachtvermindering controleren

22 november 2013 | Door redactie

Hoewel de afdrachtvermindering onderwijs met ingang van 1 januari 2014 wordt afgeschaft, blijft de Belastingdienst controleren of u als werkgever de afdrachtvermindering terecht heeft toegepast sinds 2008. Is dat niet het geval, dan riskeert u een verzuim- of vergrijpboete.

Per 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Hierover heeft u kunnen lezen in het bericht ‘Subsidieregeling praktijkleren is definitief’. Hoewel de afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt, blijft de Belastingdienst controleren of werkgevers in de voorgaande jaren aan de voorwaarden voldeden. De fiscus controleert bijvoorbeeld of medewerkers de hele opleiding hebben gevolgd en of u zich aan alle administratieve regels heeft gehouden.

Afdrachtvermindering in loonaangiften controleren

Controleer de aangiften loonheffingen dus goed en corrigeer deze als u ten onrechte afdrachtvermindering onderwijs heeft toegepast. Doet u dit niet, dan riskeert u een verzuim- of vergrijpboete. Bij een controle zal de Belastingdienst op de volgende punten letten:

  • Er moet een overzicht zijn van de afdrachtvermindering die voor elke medewerker per aangiftetijdvak is toegepast. Dit overzicht moet bij de loonadministratie worden bewaard, zodat de fiscus het achteraf kan controleren.
  • Ga na of de hoogte van de afdrachtvermindering klopt, door de start- en einddatum van de opleiding, de duur van de afdrachtvermindering en het loon op basis waarvan de afdrachtvermindering is berekend te controleren.
  • Bepaal of de afdrachtvermindering is toegepast voor de juiste categorieën werknemers en leerlingen en of u voor elke medewerker aan de administratieve eisen heeft voldaan. Denk hierbij aan ondertekende leer-werkovereenkomsten, kopieën van de opleidingsovereenkomsten, onderwijsarbeidsovereenkomsten en verklaringen van UWV of het oude Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) waarin staat dat de medewerker vóór scholing tot startkwalificatieniveau werkloos was.
  • Controleer of de gevolgde opleidingen volledige en erkende CREBO-opleidingen (mbo) of CROHO-opleidingen (hbo) waren.
  • Als de opleiding nog niet is afgerond: heeft de medewerker wel de intentie om een volledige BBL of duale hbo-opleiding te volgen? Zijn er niet alleen deelkwalificaties behaald?
  • Is de opleiding werkelijk helemaal gevolgd? Als een medewerker voortijdig is gestopt of niet de volledige opleiding heeft gevolgd, komt u niet voor afdrachtvermindering onderwijs in aanmerking voor deze werknemer.