Fiscus controleert afdrachtvermindering

6 december 2013 | Door redactie

De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. De Belastingdienst blijft echter nog wel controleren of u de afdrachtvermindering in de afgelopen jaren terecht heeft toegepast. Als de fiscus onregelmatigheden constateert, riskeert u een verzuim- of vergrijpboete.

De Subsidieregeling Praktijkleren komt in de plaats van de afdrachtvermindering. Met deze subsidieregeling wil de regering u blijven aanmoedigen om een vmbo-leerling een leerwerktraject aan te bieden in uw bv. Hoewel de afdrachtvermindering onderwijs dus verdwijnt, blijft de Belastingdienst controleren of werkgevers in de voorgaande jaren aan de voorwaarden voldeden. De fiscus controleert bijvoorbeeld of werknemers de hele opleiding hebben gevolgd en of u zich aan alle administratieve regels heeft gehouden. 

Controleer uw loonaangiften

Controleer de aangiften loonheffingen dus goed en corrigeer deze als u ten onrechte afdrachtvermindering onderwijs heeft toegepast. Doet u dit niet, dan riskeert u een verzuim- of vergrijpboete. De Belastingdienst let op de volgende punten:

  • Er moet een overzicht zijn van de afdrachtvermindering die voor elke werknemer per aangiftetijdvak is toegepast. Dit overzicht moet bij de loonadministratie worden bewaard, zodat de fiscus het achteraf kan controleren.
  • Ga na of de hoogte van de afdrachtvermindering klopt, door de start- en einddatum van de opleiding, de duur van de afdrachtvermindering en het loon op basis waarvan de afdrachtvermindering is berekend te controleren.
  • Bepaal of de afdrachtvermindering is toegepast voor de juiste categorieën werknemers en leerlingen en of u voor elke werknemer aan de administratieve eisen heeft voldaan. Denk hierbij aan ondertekende leer-werkovereenkomsten, kopieën van de opleidingsovereenkomsten, onderwijsarbeidsovereenkomsten en verklaringen van UWV of het oude Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) waarin staat dat de werknemer vóór scholing tot startkwalificatieniveau werkloos was.
  • Controleer of de gevolgde opleidingen volledige en erkende CREBO-opleidingen (mbo) of CROHO-opleidingen (hbo) waren.
  • Als de opleiding nog niet is afgerond: heeft de werknemer wel de intentie om een volledige BBL of duale hbo-opleiding te volgen? Zijn er niet alleen deelkwalificaties behaald?
  • Is de opleiding werkelijk helemaal gevolgd? Als een werknemer voortijdig is gestopt of niet de volledige opleiding heeft gevolgd, komt u niet voor afdrachtvermindering onderwijs in aanmerking voor deze werknemer.