In 2014 einde aan afdrachtvermindering onderwijs

16 november 2012 | Door redactie

Per 1 januari 2014 komt er een einde aan de afdrachtvermindering onderwijs zoals die op dit moment bestaat. Dit blijkt uit het regeerakkoord en de nota van wijziging op het Belastingplan 2013. Ervoor in de plaats komt wel een niet-fiscale subsidieregeling voor leer-werktrajecten.

Op Prinsjesdag kondigde de demissionaire ministerraad aan dat de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de afdrachtvermindering onderwijs vanaf volgend jaar flink worden aangescherpt. U las hierover in het bericht 'Aanvullende afdrachtvermindering bij diploma'. De aanscherping moest ervoor zorgen dat de kosten voor de afdrachtvermindering onderwijs niet verder de pan uit rijzen.

Van aanscherping per 2013 naar afschaffing per 2014

In het regeerakkoord gaan VVD en PvdA echter nog een stap verder door de afdrachtvermindering onderwijs in 2014 helemaal af te schaffen. In een nota van wijziging op het Belastingplan 2013 wordt dit bevestigd.
De oorspronkelijke maatregelen uit het Belastingplan gaan door de geplande afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs niet meer door. Om toch kosten te besparen, gaan de bedragen van de afdrachtvermindering onderwijs in 2013 allemaal met 3,41% omlaag.

Veel minder budget voor nieuwe subsidieregeling

Een nieuwe subsidieregeling – die niet meer via een korting op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen verloopt – gaat de afdrachtvermindering onderwijs per 1 januari 2014 vervangen. Voor deze nieuwe regeling is € 209 miljoen beschikbaar. Dit is een heel stuk minder dan het budget voor de afdrachtvermindering onderwijs in eerdere jaren. Omdat de nieuwe subsidieregeling per 1 januari (dus halverwege het studiejaar) ingaat, komt er mogelijk een overgangsregeling.