Let op termijn subsidie praktijkleren

13 augustus 2015 | Door redactie

Wilt u gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren? Dien dan voor 15 september 17:00 uur uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

In het nieuwsartikel ‘Vanaf 2 juni subsidie praktijkleren aanvragen’ kon u lezen dat u vanaf 2 juni tot en met 15 september 2015 een aanvraag voor de subsidieregeling praktijkleren kunt aanvragen. Met deze subsidieregeling wil de overheid stimuleren dat werkgevers praktijkleerplaatsen en werk-leerplaatsen aanbieden aan kwetsbare jongeren, studenten die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Vrijstellingen sluiten subsidie niet altijd uit

Volgt een werknemer een traject voor het erkennen van verworven competenties (EVC), dan kunt u voor de begeleiding daarvan geen subsidieregeling praktijkleren krijgen. Denk er aan dat subsidie wel mogelijk is als de werknemer bijvoorbeeld aansluitend een Beroeps Begeleidende Leerweg -opleiding volgt. Houd er wel rekening mee dat  vrijstellingen de duur van de opleiding kunnen verkorten, u ontvangt dan alleen subsidie voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding in de praktijk heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt als een werknemer zijn opleiding tussentijds onderbreekt. Voor het vaststellen van het subsidiebedrag wordt altijd gekeken naar het aantal weken praktijkbegeleiding.