Ook subsidie praktijkleren bij vrijstellingen?

15 juni 2015 | Door redactie

Volgt een werknemer een traject voor het erkennen van verworven competenties (EVC), dan kunt u voor de begeleiding daarvan geen subsidie praktijkleren krijgen. Subsidie is wel mogelijk als de medewerker bijvoorbeeld aansluitend een BBL-opleiding doet. Hoe gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in dat geval om met eventuele vrijstellingen?

Start een medewerker na afloop van een EVC-traject een BBL-opleiding, dan komt hij op grond van EVC mogelijk in aanmerking voor één of meerdere vrijstellingen. Voor een volwaardige BBL-opleiding kunt u subsidie praktijkleren krijgen. Duurt de opleiding echter korter doordat de werknemer een aantal vrijstellingen krijgt, dan ontvangt u alleen subsidie voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding in de praktijk heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt als een medewerker zijn opleiding tussentijds onderbreekt, bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschap. Voor het vaststellen van het subsidiebedrag kijkt RVO.nl dus altijd naar het aantal weken praktijkbegeleiding.

Deadline subsidie praktijkleren: 15 september

U kunt nog tot en met 15 september (uiterlijk 17.00 uur) subsidie praktijkleren aanvragen. Zorg dat u op tijd eHerkenning regelt: de digitale toegangssleutel die u nodig heeft bij de aanvraag van subsidie praktijkleren. eHerkenning regelen kost u in de regel twee tot zeven werkdagen.