Subsidie praktijkleren wordt geen voorschot

20 april 2015 | Door redactie

De subsidieregeling praktijkleren wordt geen voorschotregeling. Dat heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) laten weten aan de vakbonden. Volgens de vakbeweging zouden werkgevers meer leer-werkplekken aanbieden als ze vooraf zekerheid hebben over de hoogte van het subsidiebedrag.

Minister Bussemaker van OCW vindt een vast bedrag per werkgever onwenselijk, omdat dit ertoe kan leiden dat het subsidiepotje voor de subsidieregeling praktijkleren snel leeg is. Hierdoor zouden werkgevers die later in het studiejaar met praktijkbegeleiding starten subsidie mislopen. De subsidie wordt achteraf uitgekeerd; de hoogte van het subsidiebedrag is onder meer afhankelijk van het totaal aantal aanvragen. De minister is voorlopig niet van plan om dit aan te passen. 

BBL’er te duur voor werkgevers?

De minister reageerde op Kamervragen van de VVD (pdf) en een brief van de vakbonden (pdf) waarin het probleem van het dalende aantal leer-werkplekken aan de kaak wordt gesteld. Sommige werkgevers in de bouw kiezen bijvoorbeeld liever voor relatief goedkope flexkrachten uit Polen en Bulgarije dan dat ze investeren in de begeleiding van BBL-studenten. Kamerleden van de VVD waren benieuwd of dit in meer sectoren speelt. Ook wilden ze van de minister weten of cao-afspraken over BBL-studenten voor werkgevers een belemmering vormen. 

Cao-afspraken over BBL-studenten

In sommige cao’s staat bijvoorbeeld dat BBL-studenten recht hebben op meer dan het wettelijk minimum(jeugd)loon. Ook zijn er afspraken over (betaalde) lesdagen, opleidingskosten, scholing tijdens werktijd en vakantie. Volgens de minister staat er in 55 van de grootste cao’s een BBL-bepaling en zijn er in 14 cao’s afspraken gemaakt over het loon van een BBL’er. Omdat er maar een paar cao’s zijn die BBL-studenten recht geven op méér dan het wettelijk minimum(jeugd)loon, denkt Bussemaker niet dat dit een hindernis vormt voor werkgevers om leer-werkplekken aan te bieden. Dat werkgevers niettemin belemmeringen ervaren bij het aanbieden van stage- en leer-werkplekken, heeft ook Actal onlangs bevestigd. Op het advies van Actal heeft de minister nog niet officieel gereageerd.