Subsidieregeling praktijkleren nu rond

20 november 2013 | Door redactie

In de definitieve versie van de subsidieregeling praktijkleren staan een aantal wijzigingen ten opzichte van de conceptregeling die eerder bekend werd. Zo krijgt u als ondernemer toch een subsidie als u een leerwerkplek aanbiedt aan vmbo-leerlingen die een leerwerktraject doen. In de conceptregeling was deze groep leerlingen nog uitgesloten.

Op 5 november 2013 is de definitieve versie van de subsidieregeling praktijkleren (pdf) in de Staatscourant gepubliceerd. Doelstelling van deze regeling is  het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is bedoeld ter compensatie van de kosten die u maakt voor begeleiding in de praktijk. U moet daarbij denken aan materiaalkosten of bijvoorbeeld de loonkosten van een van uw werknemers die begeleiding biedt. Naar aanleiding van een aantal moties is de conceptregeling op een paar punten aangepast. Eén van de belangrijkste punten is dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om toch subsidie te verstrekken aan werkgevers die praktijkbegeleiding bieden aan vmbo-leerlingen die een leerwerktraject doen. In het bericht ‘Meer bekend over subsidieregeling praktijkleren’ las u dat deze groep eerder niet in aanmerking kwam voor een subsidie.

De hoogte van de subsidie  bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 2.700

Een ander belangrijk punt is dat u subsidie ontvangt naar verhouding van de periode dat u begeleiding heeft verzorgd. Dit betekent dat elk moment van het studiejaar iemand in uw onderneming met het leertraject kan starten. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een volledig jaar begeleiding om in aanmerking te komen voor de subsidie. De subsidie wordt pas na afloop van het studiejaar verstrekt. Dan verdeelt de minister het totale beschikbare bedrag naar evenredigheid over alle aanvragen. Om werkgevers toch wat meer zekerheid te geven over de hoogte van de tegemoetkoming, heeft de minister een schatting gemaakt van het subsidiebedrag als alle werkgevers daadwerkelijk een beroep doen op de regeling. Het bedrag hangt af van het aantal en de omvang van de aanvragen, maar is minimaal € 1.000 enmaximaal € 2.700. Via de website van Agentschap NL kunt u alvast nagaan of u voor subsidie in aanmerking komt.