Subsidieregeling voor meer leerwerkplekken

De afdrachtvermindering onderwijs – bedoeld om leerwerkplekken bij werkgevers te stimuleren – komt per 1 januari 2014 te vervallen, omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. Een subsidieregeling in afgeslankte vorm vervangt de afdrachtvermindering.

3 juni 2013 | Door redactie

In het bericht ‘In 2014 einde aan afdrachtvermindering onderwijs’ kon u al lezen dat de afdrachtvermindering onderwijs per 1 januari 2014 vervalt. Omdat het kabinet het belangrijk vindt dat de keuze voor de combinatie van leren en werken blijft bestaan, komt er een subsidieregeling voor in de plaats. Voor deze zogenoemde ‘subsidieregeling praktijkleren’ is € 200 miljoen beschikbaar.

Subsidie nog wel voor BBL-studenten

De subsidieregeling moet werkgevers financieel stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie richt zich op mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt en werknemers in sectoren waarin personeelstekorten worden verwacht of die onmisbaar zijn voor de kenniseconomie.
Het gaat om de volgende leer-werkmogelijkheden:

  • mensen die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • hbo-studenten die een combinatie van leren en werken doen in de techniek (inclusief de agrarisch-technische sector agro);
  • werknemers die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een onderzoeksinstituut om zich verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO/DLO;
  • werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO/DLO, met een loon dat overeenkomt met dat van een promovendus. Deze werknemers moeten promotieonderzoek doen op basis van een overeenkomst tussen die organisatie en een universiteit die over de begeleiding van het promotieonderzoek van de werknemer gaat.

Afdrachtvermindering onderwijs niet altijd terecht toegepast

De afgelopen jaren is het gebruik van de afdrachtvermindering onderwijs enorm toegenomen. De Belastingdienst heeft onvoldoende capaciteit om te controleren of de afdrachtvermindering altijd terecht wordt geclaimd. Ook zijn er adviesbureaus die de afdrachtvermindering onderwijs actief promoten om er financieel beter van te worden in plaats vanuit didactisch oogpunt. De precieze voorwaarden voor de vervangende subsidieregeling praktijkleren worden uiterlijk 1 november 2013 bekendgemaakt.