U kunt subsidie praktijkleren nu aanvragen!

1 juni 2015 | Door redactie

Van dinsdag 2 juni 9:00 uur tot 15 september 17:00 uur kan uw onderneming weer subsidie praktijkleren aanvragen. Dient u meerdere aanvragen achter elkaar in, dan hoeft u sommige gegevens niet opnieuw in te vullen.

De bedoeling van de subsidie praktijkleren – die sinds 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs heeft vervangen – is om werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Als uw onderneming zo’n plek aanbiedt, kunt u na afloop van de praktijkperiode als tegemoetkoming een subsidie aanvragen. De aanvraag hiervoor moet u digitaal indienen via het eLoket.

Deel van de gegevens wordt automatisch ingevuld

Als u voor meerdere leerlingen of werknemers aanvragen indient, hoeft u een deel van de gegevens niet steeds opnieuw in te voeren. Sommige velden (zoals de erkenningscode en de opleidingscode) worden automatisch overgenomen. Regelt u voor een andere opleiding of kennisinstelling een aanvraag, dan moet u de codes handmatig aanpassen.

Uitzendbureau of tussenpersoon kan aanvraag ook indienen

Als erkend leerbedrijf kunt u ook een uitzendbureau of tussenpersoon machtigen om de aanvraag namens uw onderneming in te dienen. Deze machtiging moet voorafgaand aan de subsidieaanvraag zijn afgegeven. Zorg ook dat deze is ondertekend door zowel de volmachtgever (uw onderneming) als de gemachtigde (de tussenpersoon of het uitzendbureau).