U kunt weer subsidie praktijkleren aanvragen

27 mei 2015 | Door redactie

Op 2 juni kunt u vanaf 9.00 uur weer subsidie praktijkleren aanvragen. Aanvragen zijn mogelijk tot en met 15 september 2015 17.00 uur. Als u meerdere aanvragen achter elkaar indient, worden een aantal velden uit de voorgaande aanvraag gekopieerd.

De subsidie praktijkleren moet werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Als tegemoetkoming kunt u na afloop van de praktijkperiode subsidie aanvragen. Een aanvraag hiervoor moet u digitaal indienen via het eLoket. Doet u meerdere aanvragen, dan worden sommige velden (zoals de erkenningscode en de opleidingscode overgenomen). Is er sprake van een andere opleiding of kennisinstelling, dan moet u de codes handmatig aanpassen.

Tussenpersoon machtigen voor aanvraag subsidie praktijkleren

Als erkend leerbedrijf kunt u ook een uitzendbureau of tussenpersoon machtigen om de aanvraag namens u in te dienen. De machtiging moet voorafgaand aan de subsidieaanvraag zijn afgegeven. Zorg ook dat deze is ondertekend door zowel de volmachtgever (u) als de gemachtige (de intermediair).