Uitzendbureau en subsidie praktijkleren

17 oktober 2013 | Door redactie

Schakelt u via een uitzendbureau een leerling in die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo doet, dan mag het uitzendbureau namens u subsidie aanvragen voor de regeling praktijkleren. Als erkend leerbedrijf kunt u het uitzendbureau straks daarvoor machtigen. Dit heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten naar aanleiding van aanvullende vragen over de conceptsubsidieregeling praktijkleren.

De subsidie voor de regeling praktijkleren wordt toegekend aan een erkend leerbedrijf. Uitzendorganisaties zijn meestal geen erkend leerbedrijf omdat zij niet de begeleiding op de werkvloer verzorgen. Werkgevers kiezen er echter vaak voor om BBL’ers via een uitzendbureau in te schakelen. Daarom heeft minister Bussemaker na overleg met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) besloten dat u de subsidie ook kunt gebruiken voor de kosten die u maakt bij het inschakelen van een uitzendbureau om een leerling of student te vinden.

Uitzendbureau machtigen voor subsidie praktijkleren

U kunt het uitzendbureau straks machtigen om namens u een aanvraag in te dienen. Als erkend leerbedrijf blijft u de ontvanger van de subsidie voor praktijkleren. U kunt vervolgens met het uitzendbureau afspraken maken over de verdeling van het subsidiebedrag. In de verdeling van het geld kunt u uiteraard rekening houden met de diensten die het uitzendbureau voor u heeft verricht.