Voor 15 september subsidieaanvraag indienen!

12 augustus 2015 | Door redactie

Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie op grond van de subsidieregeling praktijkleren, zorg er dan voor dat uw aanvraag voor 15 september 17.00 uur is ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Met de subsidieregeling praktijkleren wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Tot 2019 stelt het ministerie jaarlijks € 205 miljoen subsidie hiervoor beschikbaar.

U heeft eHerkenning nodig voor aanvraag

De subsidieregeling praktijkleren, vanaf 2014 de vervanger voor de afdrachtvermindering onderwijs via de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, wordt achteraf aangevraagd en dus ook bepaald. U kunt de subsidie rechtstreeks bij de overheid aanvragen via eHerkenning. Om eHerkenning niveau 1 aan te vragen bij de overheid, heeft u twee tot zeven werkdagen nodig.