Vraag vóór 15 september subsidie praktijkleren aan

De deadline voor werkgevers om een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling praktijkleren nadert: u moet vóór 15 september 17.00 uur een aanvraag ingediend hebben. Met de subsidieregeling praktijkleren krijgt uw organisatie een tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student.

26 augustus 2016 | Door redactie

De  subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats verzorgen voor:

  • vmbo’ers die een leerwerktraject (tool) volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg;
  • mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (tool) volgen;
  • hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving;
  • promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

Met deze subsidieregeling wil de overheid stimuleren dat werkgevers praktijkleerplaatsen en werk-leerplaatsen aanbieden aan kwetsbare jongeren, studenten die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Hoogte van subdidie afhankelijk van duur begeleiding 

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de duur van de periode waarin de werkgever begeleiding heeft gegeven en het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend. De subsidie is maximaal € 2.700 per jaar per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Een werkgever vraagt de subsidie achteraf aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit betekent dat werkgevers die in het studiejaar 2015-2016 een praktijk- of werkleerplaats hebben aangeboden hier nu subsidie voor kunnen aanvragen.