Voorwaarden Subsidieregeling Praktijkleren

Checklist

PDF 670.34 kb

publicatiedatum 13-08-2019

Download deze tool
Als u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt en voor de Subsidieregeling Praktijkleren in aanmerking wilt komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Met deze tool kunt u controleren of u aan alle voorwaarden voldoet. Dit is belangrijk, omdat na verstrekking van de subsidie steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd.