Is de subsidie praktijkleren ook beschikbaar voor een leer-werkplek vanuit het vso?

22 juli 2019

Kunnen wij subsidie krijgen als we een leer-werkplek hebben aangeboden aan een leerling uit het voortgezet speciaal onderwijs?

De subsidieregeling praktijkleren houdt in dat uw organisatie maximaal € 2.700 subsidie kan krijgen als u een leer-werkplek aanbiedt aan een leerling van het mbo, mbo-bbl of het hbo of aan een promovendus of technisch ontwerper in opleiding (toio). Vanaf het school- en studiejaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid. U kunt daardoor ook in aanmerking komen voor subsidie als u een leer-werkplaats aanbiedt voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Voorwaarden

Wil uw organisatie in aanmerking komen voor subsidie voor een leerling uit het VSO, PRO of de entreeopleiding, dan moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • De leerling zat in het laatste schooljaar van het VSO en volgde onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
  • De leerling zat in het laatste schooljaar van het PRO.
  • De leerling volgde een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.