Subsidieregeling praktijkleren

Met de subsidieregeling praktijkleren wil de overheid werkgevers stimuleren om meer leerwerkplekken aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een leerling of student. Een onderneming kan onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor vmbo- en mbo-leerlingen, maar ook voor studenten in het hbo en wo. Het aanvragen van deze subsidie gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Uitgelicht

Meer geld voor subsidieregeling praktijkleren

Het kabinet investeert miljoenen in een leven lang ontwikkelen van werknemers in het mkb. Daarmee geeft het een invulling aan twee...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Als uw organisatie een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt en voor de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking wil komen, moet...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 01-09-2020

Subsidie voor leerwerkplekken tot 2023 beschikbaar

De voltallige Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie voor verlenging van de subsidieregeling praktijkleren tot 2023. Daardoor kunnen...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 16-11-2018

Is de subsidie praktijkleren ook beschikbaar voor...

Kunnen wij subsidie krijgen als we een leer-werkplek hebben aangeboden aan een leerling uit het voortgezet speciaal onderwijs?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

NOW-aanvraag is afgewezen: biedt de rechter een helpende hand?

Corona-advies 6 minuten | 22-09-2020

Langzaamaan druppelen de eerste uitspraken van rechters binnen over de NOW-subsidie voor loonkosten. Uit deze rechtspraak valt nog niet echt...

Wijzigingen rond de oude en nieuwe NOW-regeling

Corona-advies 4 minuten | 17-06-2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is sinds de introductie niet uit het nieuws weggeweest. De su...

Energielabel C de norm vanaf 2023

Klimaat en milieu 4 minuten | 02-05-2019

Nieuwe wetgeving krijgt doorgaans de nodige aandacht in de media. De uitzondering hierop lijkt de aankomende verplichting dat kantoorpanden...

Infographics

Voorwaarden STAP-budget

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 18-11-2019

Het kabinet regelt dat werkenden en niet-werkenden subsidie kunnen aanvragen voor scholingskosten. Dit is het STAP-budget. Om voor de subsidie in aanmerking te komen,...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 14-08-2019

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen. Het financieel...

Vraag en antwoord

Zijn er subsidieregelingen voor stages en leerwerkplekken?
De overheid kent enkele subsidieregelingen voor werkgevers die een stageplaats of leerwerkplek aanbieden: Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt de subsidieregeling praktijkleren mogelijk voor werkgevers die een praktijk- of werk-leerplaats aanbieden. Het subsidiebedrag... Lees het hele antwoord