Successiewet

De Successiewet bestaat uit twee belangrijke pijlers: de erfbelasting en de schenkbelasting. Bij de erfbelasting gaat het over de waarde van al wat volgens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde.

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al wat via een schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Een belangrijk onderdeel van de wet is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze zorgt ervoor dat iemand onder voorwaarden geen of minder schenk- of erfbelasting betaalt bij de verkrijging van ondernemingsvermogen door een vererving of schenking.

Nieuws

Bedrag vrijstelling BOR in 2024 hard omhoog

04-01-2024

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen, hoeven daarbij in 2024 minder belasting af te rekenen dan in 2023. De vrijstellin...

Belastingtarieven voor 2023 en 2024 in één overzicht

02-01-2024

Een nieuw jaar betekent ook een karrenvracht aan nieuwe belastingtarieven. Zo is de onbelaste kilometervergoeding gestegen van € 0,21 naar €...

Bedragen vrijstellingen schenken en erven 2024

28-12-2023

Bij de verkrijging van een erfenis of schenking geldt er vaak een vrijstelling. Over het bedrag van die vrijstelling hoeft de verkrijger dan...

Belastingtarieven 2024 zijn definitief

19-12-2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen voor 2024. Daarmee staan de tarieven voor de inkomstenbelasting en loonbelasting, de...