Aanzienlijke groei van inkomsten uit nalatenschappen

19 oktober 2022 | Door redactie

De inkomsten uit nalatenschappen zijn ook in het tweede coronajaar flink gestegen. Het is de verwachting dat dit de komende jaren verder zal groeien met gemiddeld 2,2% per jaar. Dit blijkt uit de Legacy Monitor 2022.

Dit jaar deden er 28 prominente Nederlandse goede doelen mee aan dit onderzoek. Deze organisaties vertegenwoordigen ongeveer de helft van alle inkomsten uit nalatenschappen van de top-100 ontvangers die bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) bekend zijn. Sinds 2014 kijkt de Legacy Monitor Netherlands jaarlijks naar de Nederlandse nalatenschappen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de inkomsten uit nalatenschappen bij de deelnemers in 2021 met 11% is gestegen. Dit komt bovenop een stijging van 20% in 2020 voor alle top-100 organisaties. En ook voor de komende jaren is het de verwachting dat de inkomsten met gemiddeld 2,2% per jaar zullen groeien.

Stijging aantal ontvangen begunstigingen

Een deel van deze stijging is te verklaren door een stijging van het aantal overlijdens. Daarnaast is er ook een stijging van het aantal ontvangen begunstigingen per 1.000 overledenen. Het onderzoek geeft daarvoor drie redenen:

  • Een stijging van het aantal mensen met een testament.
  • Babyboomers staan meer open voor het nalaten aan goede doelen.
  • Meer werving van de non-profitsector over het nalaten aan goede doelen. 

Meer vertrouwen in goede doelen

Steeds meer mensen kiezen dus voor het nalaten aan een goed doel. De afgelopen vijf jaar tot 2021 zijn het aantal begunstigingen per 1.000 overledenen met 4,1% per jaar gestegen. In 2020 droegen nalatenschappen voor 32% bij aan alle inkomsten verkregen van particulieren. Uit de Legacy Monitor (pdf) blijkt ook dat het vertrouwen in goede doelen verder is toegenomen en dat mensen zich minder irriteren aan de fondsenwerving. Van de 50-plussers is gemiddeld 45% in het bezit van een testament. Bij 70-plussers ligt dit nog hoger. De helft van testamentbezitters wijzigt minimaal één keer het testament en in 10% van die gevallen speelt het toevoegen of verwijderen van een goed doel daarbij een rol.