Bedrag voor de BOF is voor 2020 naar € 1.102.209 gegaan

Belastingplichtigen die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn dit jaar iets voordeliger uit dan vorig jaar. De vrijstelling in de zogeheten bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is namelijk licht verhoogd van € 1.084.851 naar € 1.102.209.

6 januari 2020 | Door redactie

De BOF is een regeling in de Successiewet. Deze faciliteit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld kinderen die (aandelen in) een onderneming erven of geschonken krijgen zich niet meteen blauw betalen aan belasting. Door gebruik te maken van de BOF betalen zij tot het grensbedrag van € 1.102.209 geen erf- of schenkbelasting (infographic). Boven dit bedrag geldt bovendien nog een vrijstelling van 83%. Het effectieve tarief is dus een heel stuk lager dan het normale tarief dat loopt van 10% tot 40%. Dat maakt de bedrijfsoverdracht een stuk aantrekkelijker. 

Voorwaarden aan gebruik van BOF

Uiteraard zitten er wel voorwaarden aan het gebruik van de BOF. Zo moet iemand die een onderneming als schenking ontvangt, het bedrijf minstens vijf jaar voortzetten. De schenker moet ook minstens vijf jaar eigenaar zijn geweest van de onderneming. Bij een erfenis is deze termijn één jaar. Daarnaast moet er sprake zijn van een ‘materiële onderneming’. Dit wil zeggen dat de activiteiten méér moeten inhouden dan normaal vermogensbeheer.