Bedrag vrijstelling BOR voor 2023 bekend

27 december 2022 | Door redactie

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen, zijn in 2023 minder belasting kwijt dan in 2022. De vrijstelling in de zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is namelijk opgehoogd van € 1.134.403 naar € 1.205.871.

De BOR (rekentool) is een regeling in de Successiewet, die opvolgers een flinke belastingmeevaller geeft. Tot een bepaald bedrag (in 2023 dus ruim € 1,2 miljoen) is de erfenis of schenking belastingvrij, en boven deze grens geldt nog een vrijstelling van 83%. Het idee achter de regeling is dat opvolgers bij het voortzetten van de onderneming niet direct een fikse belastingrekening voor de kiezen krijgen.

Voorwaarden voor vrijstelling BOR

Aan de vrijstelling in de BOR zijn wel een aantal voorwaarden verbonden (infographic). Zo moet een opvolger die (aandelen in) een onderneming geschonken krijgt, die minstens vijf jaar voortzetten. Ook moet de schenker tenminste vijf jaar eigenaar zijn geweest van de onderneming. Verder moet het gaan om een ‘materiële onderneming’, die daadwerkelijk activiteiten heeft. Alleen beleggen is dus in de regel niet voldoende.
Het vrijstellingsbedrag voor de BOR wordt elk jaar vastgesteld. In 2023 gaat het om een relatief grote stijging, met ruim € 71.000. De afgelopen paar jaar ging het om stijgingen van nog geen € 18.000.

Geen afschaffing van BOR, wel aanpassingen

Over de BOR is de afgelopen tijd ook behoorlijk wat discussie. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen de vrijstelling versoberen of afschaffen, omdat die te ruim zou zijn. En het Centraal Planbureau heeft geopperd om de BOR te laten vervallen en te vervangen door een ruimere betalingsregeling. Onlangs heeft het kabinet echter laten weten dat het de BOR niet wil afschaffen. Wel worden er de komende tijd aanpassingen van de regeling onderzocht.