Betere bescherming erfgenamen bij tegenvallers

25 juni 2015 | Door redactie

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend dat erfgenamen beter moet beschermen tegen deze onverwachte schulden. U kunt namelijk in de financiële problemen komen als na aanvaarding van een erfenis blijkt dat er zich nog schulden in de boedel van de erflater bevinden.

Krijgt u een erfenis, dan heeft u de keuze om die te aanvaarden (zuiver of beneficiair) of te verwerpen. Bij een zuivere aanvaarding heeft u recht op alle bezittingen van de erflater, maar dan bent u ook aansprakelijk voor de schulden. Voor deze zuivere aanvaarding kunt u een verklaring opvragen bij de griffie van de rechtbank, maar uw handelen (bijvoorbeeld het betalen van openstaande rekeningen) kan er ook voor zorgen dat u (stilzwijgend) aanvaardt. Deze keuze is nu nog onherroepelijk. Blijkt achteraf dat er toch schulden zijn (een negatieve nalatenschap), dan kan dat grote financiële gevolgen hebben.

Onverwachte schulden uit een erfenis

Minister Van der Steur heeft recent een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat erfgenamen beter moet beschermen bij onverwachte schulden uit een erfenis. Deze wetswijziging moet ervoor zorgen dat u een erfenis pas zuiver aanvaardt, als u spullen uit de erfenis actief verkoopt of als spullen op een andere manier worden onttrokken aan schuldeisers. Daarnaast komt er een uitzondering op de zuivere aanvaarding als u pas later ontdekt dat er zich toch een schuld in de nalatenschap bevindt. U kunt de kantonrechter dan binnen drie maanden na ontdekking hiervan verzoeken om de zuivere aanvaarding om te zetten in een beneficiaire aanvaarding.

Beneficiair aanvaarden of verwerpen

U kunt de financiële risico’s van een erfenis voorkomen door een nalatenschap direct beneficiair te aanvaarden. Het voordeel is dat u daardoor voor schulden niet met uw eigen vermogen aansprakelijk bent. U aanvaardt de nalatenschap dan namelijk onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Wilt u de nalatenschap helemaal niet hebben, dan kunt u die ook verwerpen. Om beneficiair te aanvaarden of te verwerpen is het wel noodzakelijk dat u een verklaring aflegt bij de rechtbank.