BOF ook voor schenking aandelen vastgoed-bv

19 april 2016 | Door redactie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de schenk- en erfbelasting mag ook worden toegepast bij schenking van aandelen in een vastgoed-bv. Daarbij spelen de feiten en omstandigheden wel een belangrijke rol. Dit heeft de Hoge Raad recent bepaald.

In deze zaak ging het om een schenking van aandelen in een bv die aan het hoofd stond van een vastgoedconcern. Dit concern bezat een grote vastgoedportefeuille, had diverse werknemers in dienst met veel vastgoedkennis en het onderhoud werd grotendeels door de eigen technische dienst gedaan. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat het verhuurd vastgoed geen ondernemingsvermogen was. Daarom was de BOF (tools) op de schenking van aandelen niet van toepassing. Hof Arnhem - Leeuwarden vond echter dat er wel sprake was van een onderneming.

Meer dan normaal vermogensbeheer

De rechter oordeelde dat het door de vastgoed-bv behaalde rendement veel hoger was dan het rendement dat bij normaal vermogensbeheer werd behaald. Ook de aard en omvang van de werkzaamheden, zoals de feiten en omstandigheden hierboven omschreven, was veel groter dan bij normaal vermogensbeheer. Op grond daarvan kon het hof vaststellen dat de vastgoed-bv een onderneming dreef. De aandelen behoorden dus tot het ondernemingsvermogen. De schenking van de aandelen was daarom vrijgesteld op grond van de BOF. De Hoge Raad vond dat het hof gelijk had. Zij volgde de mening van het hof dat in dit concreet geval de BOF van toepassing was bij de schenking van aandelen in een vastgoed-bv.
Hoge Raad, 15 april 2016, ECLI (verkort): 633