Einde van de jubelton, al druk bij notaris!

21 november 2022 | Door redactie

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Vanaf 1 januari 2023 wordt de eenmalige vrijstelling al verlaagd naar € 28.947. Mensen die nog optimaal van de jubelton gebruik willen maken, moeten deze nog voor 1 januari 2023 (in ieder geval gedeeltelijk) schenken. Notarissen zien al een stijging van jubeltonschenkers.

Het kabinet wil de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (de zogenoemde jubelton) vanaf 1 januari 2023 verlagen van  € 106.671 tot € 28.947. De vrijstelling in de Successiewet zal dan per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Deze maatregel moet de woningmarkt verbeteren en vermogensongelijkheid verminderen.

Geen spreidingsmogelijkheid meer over drie jaar

Voor de jubelton gold dat het maximumbedrag van de vrijstelling verspreid over drie jaar kon worden geschonken maar dat wordt anders. Als in 2022 voor het eerst is geschonken, kan het restant van de vrijstelling alleen nog in 2023 worden geschonken en niet meer in 2024. Wordt de jubelton in 2023 geschonken, dan is er dus geen spreidingsmogelijkheid meer. Iemand die in 2022 (en 2023) een schenking ontvangt, heeft nog wel tot uiterlijk 2024 de tijd om deze te besteden aan de eigen woning (verdiepingsartikel)

Voorbeeld gespreide betaling

Een voorbeeld van gespreide betaling jubelton: Ouders schenken aan hun dochter in 2022 de jubelton van € 106.671 voor de aankoop van een woning. Ze schenken het bedrag niet ineens maar doen in 2022 een betaling van € 2.500 voor de kosten van de aankoopmakelaar. Om aan de eis te voldoen dat de schenking verspreid kan worden over twee aaneengesloten jaren, moeten ze in 2023 het restant van de schenking betalen. Uiterlijk 31 december 2024 moet de dochter de schenking dan daadwerkelijk hebben besteed aan de aankoop van een woning. 

Lager bedrag schenken mag ook

Schenkers hoeven natuurlijk niet de gehele jubelton van € 106.671 te schenken. Een lager bedrag (bijvoorbeeld € 50.000) is ook mogelijk. Als het om een ouder-kind schenking gaat, mag een deel van de schenking, maar maximaal € 27.231, gebruikt worden voor iets anders dan de eigen woning. Dit deel is vrij te besteden aan bijvoorbeeld de inrichting van een huis, de aankoop van een auto, de studie of iets anders. Meer over de andere bedragen en de persoon van de schenker is hier te vinden (V&A)

Aangifte schenkbelasting verzorgen

Notarissen merken al een flinke toename van het aantal mensen die bij hen komt om een overeenkomst op te laten stellen en om de aangifte schenkbelasting te laten verzorgen.

 

Bijlagen bij dit bericht