Extra belastingvrij schenken kan alleen nog deze maand

7 december 2021 | Door redactie

Ouders die de verhoogde vrijstelling voor schenkingen nog willen gebruiken moeten een beetje voort maken. Deze extra verhoging loopt namelijk eind dit jaar af. Bovendien is de eis dat de schenking vóór de jaarwisseling op de rekening van de ontvanger moet staan.

De Successiewet regelt belastingvrijstellingen voor schenkingen van bijvoorbeeld ouders aan hun kinderen. Op verzoek van de Tweede Kamer geldt er in 2021 een extra verhoging van € 1.000 voor sommige schenkingen. Die verhoging loopt dus bijna op z’n eind.

Schenking aan kind vrijgesteld tot € 6.604

Dankzij de verhoging kunnen ouders dit jaar € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kinderen (ook stiefkinderen of pleegkinderen). Ook de vrijstelling voor schenkingen aan zogenoemde ‘overige verkrijgers’ is met € 1.000 opgehoogd, naar € 3.244. In deze categorie vallen bijvoorbeeld schenkingen van grootouders aan hun kleinkind of van een broer aan een zus. Maar ook een schenking aan een persoon buiten de familie.
Voor schenkingen tot deze bedragen hoeft de ontvanger geen aangifte schenkbelasting te doen. Wel is het zaak dat de schenking uiterlijk 31 december 2021 op de rekening van de ontvanger staat. Let er ook op dat de Belastingdienst schenkingen van partners bij elkaar optelt. Het is dus niet zo dat de ouders allebei € 6.604 belastingvrij kunnen schenken, zij kunnen samen één keer de vrijstelling van € 6.604 gebruiken. Overigens zijn er nog meer mogelijkheden voor belastingvrije schenkingen, bijvoorbeeld een eenmalige schenking voor een huis. Deze vrijstellingen zijn niet extra verhoogd dit jaar.

Gift aan ANBI is aftrekbaar

Voor degenen die in deze decembermaand nog in een gulle bui zijn en een gift overwegen gelden er andere fiscale regels. Als het een gift is aan een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling, zoals alle goede doelen), is die onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Dit jaar overigens nog tegen een hoger percentage dan in 2022.
Voor een gewone gift – een gift die niet aan de voorwaarden voor een periodieke gift voldoet – hangt dit af van het ‘drempelinkomen’ van de gever. Dit is het totale inkomen voor de inkomstenbelasting, minus de persoonsgebonden aftrek. Is de gift meer dan 1% van het drempelinkomen en minimaal € 60, dan is het meerdere aftrekbaar. Er is ook een plafond: 10% van het drempelinkomen. Daarboven is de gift niet meer aftrekbaar.

Giften via de bv laten lopen

Ondernemers met een bv kunnen nog kiezen of zij de gift in privé willen doen of via hun bv. In dat laatste geval valt de gift onder de vennootschapsbelasting (VPB), en daarbij geldt geen drempel. De gift is vanaf de eerste cent aftrekbaar. Wel is er ook in de VPB een plafond: de gift is aftrekbaar tot maximaal € 100.000 of tot de helft van de winst.