Fiscaal voordelige bedrijfsopvolging blijft overeind

16 december 2021 | Door redactie

In het coalitieakkoord is voorlopig géén streep gezet door de fiscaal voordelige bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Dat was eerder wel de vrees van onder meer familiebedrijven. Wel gaat het nieuwe kabinet onderzoeken hoe oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan.

De BOF in de Successiewet geeft opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen een flink fiscaal voordeel. Van de ondernemingswaarde is namelijk € 1.119.845 (in 2021) vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Boven deze grens is bovendien 83% van de waarde vrijgesteld. De inkomstenbelasting kent ook een voordelige regeling voor opvolgers, de doorschuifregeling (artikel).

Onderzoek naar verbetering opvolgingsfaciliteiten

Onder meer familiebedrijven hebben eerder gewaarschuwd om niet te morrelen aan deze faciliteiten voor bedrijfsopvolging. Zij vrezen dan namelijk een flinke impact op hun financiële huishouding. In het coalitieakkoord erkent het nieuwe kabinet dat deze regelingen belangrijk zijn voor het voortbestaan van met name familiebedrijven. Ze blijven dan ook vooralsnog bestaan.
Wél worden de regelingen in deze kabinetsperiode grondig onder de loep genomen. Voor 2022 stond al een evaluatie van de BOF op de rol. In samenhang daarmee wil het nieuwe kabinet onderzoeken hoe de opvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd én hoe oneigenlijk gebruik kan worden tegengegaan. Op die manier moeten de regelingen weer gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, zo staat in het coalitieakkoord.