Fiscus kan twee keer aankloppen bij dezelfde erfgenaam

19 september 2017 | Door redactie

De Belastingdienst krijgt meer mogelijkheden om erf- en schenkbelasting na te vorderen. Dat is één van de voorstellen in het Belastingplan 2018.

Nu kan de fiscus een navorderingsaanslag voor de erf- of schenkbelasting opleggen als er sprake is van een nieuw feit en de maximale navorderingstermijn (tool) nog niet is verstreken. Die termijn is afhankelijk van het geval vijf of twaalf jaar.
Daarnaast kan de Belastingdienst navorderen als er te weinig erf- of schenkbelasting is geheven in een situatie waarbij er bijvoorbeeld meerdere erfgenamen zijn. Als de nalatenschap aan de ene erfgenaam verlaagd wordt, kan het in sommige gevallen zo zijn dat de andere erfgenaam daardoor juist méér krijgt. De erfgenaam die minder krijgt, krijgt ook een lagere aanslag. Maar bij de erfgenaam die méér geld krijgt, is er te weinig belasting geheven. Die krijgt dus een navorderingsaanslag voor de kiezen. Voor navordering via deze regeling hoeft er geen 'nieuw feit' te zijn en bovendien zijn de maximale termijnen van vijf of twaalf jaar niet van belang.

Navordering belasting bij dezelfde erfgenaam

De mogelijkheid voor een navordering bij verschillende erfgenamen is er dus al. Maar nu wil het kabinet de fiscus ook de mogelijkheid geven om bij één en dezelfde erfgenaam na te vorderen. Sinds 2010 is het namelijk mogelijk dat een erfgenaam zowel een reguliere aanslag als een conserverende aanslag krijgt in de erf- of schenkbelasting. Ook hier zou het in sommige gevallen kunnen voorkomen dat de reguliere aanslag verlaagd moet worden en de conserverende aanslag juist hoger moet worden. Of omgekeerd. Om dat mogelijk te maken, moet de wet worden aangepast. Het voorstel van het kabinet is om de wijzigingen onmiddellijk te laten ingaan.