Fiscus te laat met navordering erfbelasting

5 november 2015 | Door redactie

Als de termijn van 12 jaar om na te vorderen verstreken is, mag de Belastingdienst voor eventueel verschuldigd geworden erfbelasting geen navorderingsaanslag meer sturen. De onbeperkte navorderingsbevoegdheid geldt namelijk niet als de navorderingsbevoegdheid al was vervallen op 1 januari 2012.

De fiscus heeft voor de erfbelasting (tool) sinds 1 januari 2012 alle tijd om een navorderingsaanslag (tool) op te leggen over niet aangegeven buitenlands vermogen van een erflater. De rechter heeft nu echter aangegeven dat deze onbeperkte navorderingsbevoegdheid niet meer opgaat als de 12 jaar al voorbij was op 1 januari 2012.

Vrijwillige verbetering voor de inkomstenbelasting

In deze zaak ging het om een mevrouw die op 29 december overleed. Zij had een bankrekening en effecten in Zwitserland die de erfgenaam niet opnam in de aangifte voor de erfbelasting. In februari 2014 gaf hij dit vermogen via een vrijwillige verbetering voor de inkomstenbelasting alsnog aan. De inspecteur stuurde daarop een navorderingsaanslag voor de erfbelasting. Dit vond de erfgenaam niet terecht. De rechter gaf aan dat uit de wet niet valt af te leiden dat de onbeperkte navorderingsbevoegdheid ook geldt voor nalatenschappen waarvoor de bevoegdheid tot navordering tot 1 januari 2012 al was verstreken. De navorderingsaanslag kon dus de prullenbak in.
Rechtbank Gelderland, 3 november 2015, ECLI (verkort): 6628