Geen afschaffing van de BOR, maar wel flinke aanpassingen

12 december 2022 | Door redactie

Het kabinet gaat in het voorjaar van 2023 kijken of en welke aanpassingen er voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) nodig zijn. Duidelijk is al wel dat het kabinet de BOR niet gaat afschaffen.

In de Miljoenennota 2023 is er door het kabinet een besparingspost van € 550 miljoen opgenomen voor het aanpakken van opmerkelijke belastingconstructies. Dit bedrag moet worden binnengehaald door schijnconstructies en oneigenlijk gebruik aan te gaan pakken. Het gaat dan ook om constructies  binnen de BOR in de Successiewet en de doorschuifregeling (DSR). Het kabinet gaat de BOR (infographic) niet afschaffen, hoewel het Centraal Planbureau dit wel heeft geopperd.

Uitzondering voor verhuurd vastgoed

Voor de BOR (rekentool) en DSR komt er daarom waarschijnlijk een uitzondering voor verhuurd vastgoed aan derden. Dit wil zeggen dat aan een ander verhuurde onroerende zaken voor de BOR en DSR als beleggingsvermogen worden gezien en dus niet onder de regelingen vallen. De onroerende zaken die een ondernemer voor zijn eigen onderneming gebruikt blijven wel ondernemingsvermogen. Het is de bedoeling dat deze uitzondering in het Belastingplan 2024 wordt opgenomen.

Vragen over BOR en DSR onderzoeken

De komende tijd gaat het kabinet kijken naar verdere aanpassingen van de BOR en de DSR. Zo gaat ze onder andere de volgende vragen onderzoeken:

  • Hoe kan er beter onderscheid worden gemaakt tussen ondernemings- en beleggingsvermogen?
  • Is het mogelijk om de huidige bezits- en voortzettingseis in de BOR aan te passen zodat deze positiever uitpakken voor de flexibiliteit van ondernemingen waardoor alleen reële bedrijfsopvolgingen in aanmerking komen?
  • Kan de toegang tot de DSR en BOR beperkt worden tot reguliere aandelen waarmee daadwerkelijk ondernemingsrisico wordt gelopen, bijvoorbeeld reguliere aandelen met een stemrecht? En hoe kunnen deze aandelen worden gedefinieerd?
  • Is het mogelijk om toepassing van de DSR en BOR te beperken tot een eenmalige toepassing?

Verder hebben een aantal maatschappelijke partijen gevraagd om ook te kijken naar een aanpassing van het familiebegrip in de BOR.