Gesplitste verkrijging bloot eigendom is tbs

3 juni 2011 | Door redactie

Bij een gesplitste aankoop, waarbij uw bv het vruchtgebruik van een pand verkrijgt en u als aandeelhouder van de bv het bloot eigendom, is sprake van een terbeschikkingstelling van het pand aan de bv. Dit is recent bepaald door het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch.

In deze zaak ging het om een man die door vererving het bloot eigendom verkreeg van een aantal panden. Naast dit bloot eigendom had de man meer dan 5% van de aandelen in een bv. Deze bv had het vruchtgebruik van de eerder genoemde panden. De inspecteur vond dat sprake was van een terbeschikkingstelling (tbs) en legde een navorderingsaanslag op aan de man. De man was het hier echter niet mee eens en vond dat de tbs-regeling in deze situatie niet van toepassing was. Hij was namelijk nooit in het bezit geweest van het vruchtgebruik, maar had gelijk het bloot eigendom van het pand gekregen. De tbs-regeling zou volgens de man niet op deze situatie zien.

Tbs-regeling ook bij gesplitste aankoop

In hoger beroep koos het gerechtshof de kant van de inspecteur. Volgens het gerechtshof zag de tbs-regeling ook op de situatie van gesplitste aankoop, waarbij de man niet zelf het vruchtgebruik op het pand had gevestigd en slechts het bloot eigendom kreeg door vererving. Zou de tbs-regeling in deze situatie niet gelden, dan zou de man een voordeel kunnen behalen omdat de waarde-aangroei van het bloot eigendom dan slechts belast was in box 3 tegen een effectief tarief van 1,2%. Dit was niet de bedoeling van de wetgever. De navorderingsaanslag was dus terecht en de waardeaangroei van het bloot eigendom was progressief belast in box 1.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 maart 2011, LJN: BQ6462