Jubelton vanaf 2023 naar € 27.231, verdwijnt in 2024

14 maart 2022 | Door redactie

De schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, gaat per 1 januari 2023 omlaag naar € 27.231. Nu bedraagt deze nog € 106.671. Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt de vrijstelling helemaal.

De belastingvrije schenking eigen woning die mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen krijgen bedraagt voor dit jaar € 106.671. In het Coalitieakkoord was al opgenomen dat de vrijstelling uit de Successiewet per 2024 zou gaan verdwijnen. Het kabinet heeft op het verzoek van de Tweede Kamer om te onderzoeken of de jubelton al per 2023 kan worden afgeschaft,  nu besloten een tussenstap in te bouwen door de jubelton per 1 januari 2023 te verlagen naar € 27.231. In 2024 gaat de vrijstelling helemaal verdwijnen.

Nu eenmalige schenking van € 27.231 ter vrije besteding

Ouders kunnen hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar nu eenmalig € 27.231 belastingvrij schenken. De kinderen mogen zelf beslissen wat ze met dit bedrag doen.  Een voorwaarde hierbij is dat het kind niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' heeft gebruikt voor een schenking van de ouders. Een verhoogde vrijstelling is een belastingvrije schenking voor de eigen woning (maximale vrijstelling € 106.671)  of een dure studie (maximale vrijstelling € 56.724). Alle vrijstellingen die voor schenken in 2022 gelden zijn hier (Vraag & Antwoord) te vinden.

Niet beide vrijstellingen te gebruiken in 2023

Als de vrijstelling eigen woning volgend jaar naar € 27.231 gaat moeten ouders een keuze maken tussen het belastingvrij schenken van dat bedrag voor een eigen woning of het bedrag zoals hierboven beschreven ter vrije besteding. Er kan dus niet op beide vrijstellingen een beroep worden gedaan. De verlaging van de schenkingsvrijstelling komt in het Belastingplan 2023 te staan en zal € 7 miljoen per jaar gaan opleveren.