Kabinet repareert bedrijfsopvolgingsfaciliteit

1 juli 2016 | Door redactie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) mag alleen worden toegepast bij een indirect belang van 5% of meer. Het kabinet komt op Prinsjesdag met een wetsvoorstel om de onbedoelde verruiming in de BOF door een arrest van de Hoge Raad te herstellen. Het voorstel gaat met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 juli 2016.

Op Prinsjesdag stuurt de regering een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om de BOF (tool) in de Successiewet te repareren. In april heeft onze hoogste rechter namelijk bepaald dat de BOF ook mag worden toegepast als het indirecte belang kleiner is dan 5%. Hierdoor wordt het mogelijk om de bedrijfsopvolgingsregelingen volledig toe te passen op beleggingsvermogen. Met een nieuw wetsvoorstel repareert het kabinet deze ruimere uitleg van de Hoge Raad. De aanpassing houdt in dat de BOF alleen van toepassing is bij een indirect belang van 5% of meer. De wijziging gaat ook gelden voor de doorschuifregelingen ten aanzien van het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting.

Voor familiebedrijven is een uitzondering gemaakt

De optie om bezittingen en schulden van een dochter-bv, waarin een indirect belang van 5% of meer wordt gehouden, toe te rekenen aan een holding-bv waarin een direct belang wordt gehouden blijft bestaan. Voor familiebedrijven is een uitzondering gemaakt als het belang verwatert door overlijden, schenking of huwelijk. De overerving van familiebedrijven blijft op deze manier dus bestaan. 
De wijziging wordt opgenomen in het Belastingplan 2017 en zal dus met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 juli 2016.