Schenkbelasting 2015 aangeven vóór 1 maart

22 februari 2016 | Door redactie

De ontvanger van een schenking moet in principe een aangifte schenkbelasting indienen. De aangifte schenkbelasting over 2015 moet vóór 1 maart 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Bij een schenking is het belangrijk dat er aan drie voorwaarden wordt voldaan: verarming, verrijking en vrijgevigheid. Is dit het geval, dan moet de verkrijger schenkbelasting (tool) betalen. De schenker kan er echter ook voor kiezen om de schenkbelasting ook nog te betalen voor de verkrijger. In beide gevallen geldt dat de aangifte schenkbelasting voor 2015 uiterlijk 1 maart bij de fiscus binnen moet zijn. 

Indienen van aangifte schenkbelasting

De schenker of verkrijger hoeft echter niet altijd een aangifte schenkbelasting in te dienen. De aangifte kan achterwege blijven als de schenking minder bedraagt dan de vrijstelling die voor die persoon geldt (tool). Het indienen van een aangifte is wel nodig als het bedrag van de schenking boven de vrijstelling uitkomt. Op de website van de Belastingdienst kunt u het formulier ‘Aangifte schenkbelasting 2016’ vinden voor het indienen van de aangifte. De aangifte moet vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de schenking worden ingediend. Mocht dat niet lukken, dan kunt u bij de Belastingdienst nog schriftelijk uitstel aanvragen.
Abonnees van de dossiers van Fiscaal Rendement kunnen meer lezen over erven en schenken in het themadossier dat in maart verschijnt.