Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 € 28.947

20 september 2022 | Door redactie

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat per 1 januari 2023 omlaag naar € 28.947. Nu bedraagt deze nog € 106.671. Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt de vrijstelling helemaal.

De belastingvrije schenking eigen woning die mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen krijgen voor het verkrijgen of verbouwen van de eigen woning bedraagt voor 2023 € 28.947 (2022: € 106.671). Ook mag dit bedrag gebruikt worden voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning of voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de verkochte eigen woning.

Schenkingsvrijstelling eigen woning verdwijnt in 2024

In het Coalitieakkoord was al opgenomen dat deze vrijstelling uit de Successiewet per 2024 zou gaan verdwijnen. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer om te onderzoeken of de jubelton al per 2023 kan worden afgeschaft, nu besloten om een tussenstap in te bouwen door de zogenoemde jubelton per 1 januari 2023 te verlagen naar € 28.947. In 2024 gaat de vrijstelling helemaal verdwijnen. Voor 2023 geldt ook dat ouders tot hetzelfde bedrag voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar gebruik kunnen maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 28.947 waaraan geen voorwaarden zijn verbonden.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.