Tweede Kamer wil betere bedrijfsopvolgingsfaciliteit

De Tweede Kamer heeft via twee moties meer aandacht gevraagd voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet. Deze BOF is qua regeling een van de minst gunstige van Europa en daar moet echt verandering in komen, want dit leidt tot een concurrentienadeel.

8 juli 2021 | Door redactie

De BOF in de Successiewet geeft voortzetters van een onderneming die zij geschonken krijgen of erven een 100%-vrijstelling tot een bedrag van € 1.119.845, boven dit bedrag geldt een vrijstelling van 83%. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er wel aan een aantal voorwaarden (infographic) worden voldaan.

Onderzoek naar harmonisering van de BOF

De Tweede Kamer heeft onlangs twee moties aangenomen ter verbetering van de BOF. In de eerste motie wordt gesteld dat doordat Nederland een van de minst gunstige BOF kent van Europa, dit tot een  concurrentienadeel leidt ten opzichte van de landen om ons heen. Het kabinet moet daarom gaan onderzoeken hoe de BOF kan worden verbeterd waardoor de regelingen gelijkere resultaten opleveren.

Bezits- en voortzettingseis harmoniseren

In de tweede motie staat dat in Nederland binnen de BOF de bezits- en voortzettingseis ertoe leidt dat verkrijgingen in de eerste vijf jaar voor een schenking of één jaar voor vererving of desinvesteringen in de vijf jaar na vererving of schenking, niet onder de BOF vallen. Het kabinet moet daarom gaan onderzoeken hoe het de bezits- en voortzettingseis binnen de BOF kan harmoniseren met de andere EU-landen zodat de omstandigheden voor vooral Nederlandse familiebedrijven gelijker worden.