Verhuurd vastgoed valt straks waarschijnlijk buiten BOF

20 september 2022 | Door redactie

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). De kabinetsreactie op de evaluatie van de belastingvrijstelling voor opvolgers komt in november, zo blijkt uit de Prinsjesdag-stukken. Wel is het plan om verhuurd vastgoed straks buiten de BOF te laten vallen.

De BOF is een regeling in de Successiewet. Die geeft opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen een flinke vrijstelling (tool) voor de erf- of schenkbelasting.

Kritiek op vrijstelling opvolgers

Op deze vrijstelling bestaat ook de nodige kritiek, omdat die veel te ruim zou zijn. Zeker nu er meer stemmen op gaan om vermogen te belasten, neemt een deel van de partijen ook de BOF op de korrel. Het Centraal Planbureau concludeerde eerder dit jaar dat de BOF niet doelmatig is. De rekenmeesters gaven het kabinet in overweging om de BOF helemaal te laten vervallen en te vervangen door een ruimere betalingsregeling. Ook in een recent onderzoek naar vermogensongelijkheid kwam een mogelijke afschaffing van de BOF weer voorbij.

Later meer duidelijkheid over BOF

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een reactie gepubliceerd (pdf) op dit onderzoek naar ongelijkheid, maar neemt daarin nog geen definitief besluit over de toekomst van de BOF. In november zou er meer duidelijkheid komen over de denkrichting van het kabinet. Want de regering heeft in het coalitieakkoord ook afgesproken dat er een werkbare regeling voor bedrijfsopvolging zal blijven bestaan.

Verhuurd vastgoed is beleggingsvermogen

Wel zegt het kabinet al iets over een inperking van de BOF. Want het plan is om verhuurd vastgoed straks standaard aan te merken als beleggingsvermogen voor de BOF. En die vorm van vermogen valt juist buiten de vrijstelling in de BOF. Wanneer deze maatregel ingaat moet nog blijken. Deze is namelijk onderdeel van een programma om ‘opmerkelijke belastingconstructies en oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen’ aan te pakken. Dit programma moet in 2025 uiteindelijk € 550 miljoen per jaar opleveren, zo staat in het Belastingplan 2023.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.