Vrijstelling bedrijfsopvolging omhoog in 2021

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn dit jaar iets voordeliger uit dan in 2020. De vrijstelling in de zogeheten bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is namelijk licht opgeschroefd, van € 1.102.209 naar € 1.119.845.

5 januari 2021 | Door redactie

De BOF (tool) regelt een belastingvrijstelling voor opvolgers die binnen de familie een onderneming erven of geschonken krijgen. Zo krijgen zij niet al direct bij de start een fikse belastingrekening voor de kiezen.

Voorwaarden voor de BOF

De BOF werkt met een grensbedrag. Tot die grens betalen kinderen die (aandelen in) een onderneming geschonken krijgen of erven helemaal geen schenk- of erfbelasting. Dit grensbedrag is voor 2021 vastgesteld op € 1.119.845, een lichte stijging ten opzichte van 2020. Boven het grensbedrag geldt nog een vrijstelling van 83%. Het effectieve tarief is dus een heel stuk lager dan het normale tarief in de Successiewet, dat loopt van 10% tot 40%.
De BOF kent wel een aantal voorwaarden (infographic). Zo moet een opvolger die een onderneming geschonken krijgt, die minstens vijf jaar voortzetten. Ook moet de schenker tenminste vijf jaar eigenaar zijn geweest van de onderneming. Als de onderneming in de erfenis zit, is die termijn één jaar. Verder moet het gaan om een ‘materiële onderneming’. De activiteiten moeten dus wel wat voorstellen. Volgens jurisprudentie wil dat zeggen dat de onderneming meer moet doen dan ‘normaal vermogensbeheer’. Over deze voorwaarde wordt in de rechtszaal nog regelmatig gesteggeld.

Vragen bij de toekomst van de BOF

Al met al maakt de BOF bedrijfsoverdracht een stuk aantrekkelijker. Maar de regeling is niet onomstreden. In het rapport met ‘bouwstenen’ voor een toekomstbestendig belastingstelsel wordt onder meer geopperd om de BOF helemaal af te schaffen. De regeling is ‘bijzonder genereus’ en heeft een ‘aanzuigende werking’, zo staat te lezen in het rapport. Ook kost het toezicht relatief veel tijd en geld. Anderzijds kan de afschaffing ook negatieve gevolgen hebben, zo noteren de ambtenaren in het bouwstenen-rapport. Want in dat geval krimpen de financiële buffers van ondernemingen na een bedrijfsoverdracht. Ook kan een gevolg zijn dat de opvolging wordt uitgesteld. Dit laatste bleek onlangs ook uit een onderzoek onder familiebedrijven. Van hen denkt 56% dat het afschaffen van de BOF leidt tot uitstel van de bedrijfsoverdracht.
Voor 2021 staat in elk geval een evaluatie van de BOF op de planning, zo heeft het kabinet eerder aangekondigd.