Vrijstelling voor erven onderneming omhoog

2 januari 2018 | Door redactie

Belastingplichtigen die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn dit jaar iets voordeliger uit dan vorig jaar. De vrijstelling in de zogeheten bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is namelijk licht verhoogd.

Het grensbedrag voor de BOF (tool) ligt dit jaar op € 1.071.987, zo blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. In 2017 was dat nog € 1.063.479. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan voor dit jaar zijn de belastingtarieven voor 2018 definitief vastgesteld.
De BOF is een regeling in de Successiewet. Deze faciliteit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld kinderen die (aandelen in) een onderneming erven of geschonken krijgen zich niet meteen blauw betalen aan belasting. Door gebruik te maken van de BOF betalen zij tot het grensbedrag van € 1.071.987 geen erf- of schenkbelasting. Boven dit bedrag geldt bovendien nog een vrijstelling van 83%. Met een belastingtarief van 20% erfbelasting is het effectieve tarief dus 3,4%. Dat maakt de bedrijfsoverdracht een stuk aantrekkelijker.

Normaal vermogensbeheer niet voldoende voor BOF

Uiteraard zitten er wel voorwaarden (tool) aan het gebruik van de BOF. Zo moet iemand die een onderneming als schenking ontvangt, het bedrijf minstens vijf jaar voortzetten. De schenker moet ook minstens vijf jaar eigenaar zijn geweest van de onderneming. Bij een erfenis is deze termijn één jaar. Daarnaast moet er sprake zijn van een ‘materiële onderneming’. Dit wil zeggen dat de activiteiten méér moeten inhouden dan normaal vermogensbeheer. Over deze voorwaarde wordt vaak gesteggeld in de rechtszaal, zeker bij vastgoed-bv’s.
Een overzicht met alle tarieven voor dit jaar vindt u in Fiscaal Rendement nummer 1 van 2018, dat vandaag bij abonnees op de mat valt. Vanwege de late publicatie van het definitieve getal voor de BOF, vermeldt het blad  per abuis een grens van € 1.071.998.