Berekening erfbelasting en schenkbelasting

Rekentool

MS Excel 29.11 kb

05-01-2021

Download deze tool
Met deze rekentool kan worden bepaald hoeveel erfbelasting of schenkbelasting er is verschuldigd bij een erfenis of schenking in 2020. Hiertoe moet het bedrag worden ingevuld en de relatie tussen de erflater/schenker en de verkrijger.