Erf- en schenkbelasting bij bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Rekentool

MS Excel 33.68 kb

05-01-2021

Download deze tool
Als een onderneming tot de nalatenschap van een erflater behoort, moet hierover in principe erfbelasting worden betaald. Ook als een onderneming wordt geschonken moet er (schenk)belasting worden betaald. Gelukkig bestaat hiervoor wel een ruime vrijstelling: de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Met deze rekentool berekent u welk deel van de waarde van de onderneming vrijgesteld wordt van heffing van erfbelasting/schenkbelasting en welk deel belast. Overigens kan voor dit belaste deel uitstel van betaling worden verkregen.