Successierecht bij gebruik bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Rekentool

MS Excel 30.54 kb

publicatiedatum 15-08-2019

Download deze tool
Als een onderneming tot de nalatenschap van een erflater behoort, dan dient hierover in beginsel erfbelasting te worden betaald. Gelukkig bestaat hiervoor wel een ruime vrijstelling: de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Met deze rekentool berekent u welk deel van de waarde van de onderneming vrijgesteld wordt van heffing van erfbelasting en welk deel belast. Overigens kan voor dit belaste deel uitstel van betaling worden verkregen.