Hoeveel mag ik belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen?

19 juni 2020

Ik heb nog wat geld over, hoeveel mag ik dit jaar nog belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen?

U kunt elk jaar uw (pleeg- of stief-)kind een belastingvrije schenking doen. Voor 2020 ligt de grens op maximaal € 5.515. Uw kleinkind maar ook andere personen mag u maximaal € 2.208 (bedrag 2020) belastingvrij schenken. Voor deze schenkingen is een aangifte niet nodig. Zorg wel dat het bedrag vóór 1 januari 2021 op de rekening van de ontvanger staat.

Eenmalige schenking

Daarnaast mag u eenmalig een hoger bedrag schenken als de ontvanger of zijn partner tussen 18 en 40 jaar is. Het belastingvrije bedrag hangt af van de relatie tussen u en de ontvanger, én het bestedingsdoel: waarvoor de ontvanger het geld gebruikt. Zo mag u eenmalig maximaal € 26.457 (alle bedragen voor 2020) schenken aan uw kind. Hij kan zelf beslissen wat hij met uw schenking doet.

U mag uw kind ook eenmalig € 55.114 belastingvrij schenken voor een studie of opleiding die minstens € 20.000 per jaar (exclusief levensonderhoud) kost. U moet hiervoor wel langs de notaris. Bovendien moet u kunnen aantonen dat de schenking is betaald en echt is besteed aan de studie.

Koopt uw kind of een andere persoon een huis? Of gaat hij een woning verbouwen? Dan mag u daarvoor maximaal € 103.643 belastingvrij geven. Hiervoor gelden strikte voorwaarden, te vinden op de site van de Belastingdienst. Voor al deze gevallen geldt dat de ontvanger aangifte schenkbelasting moet doen. Hij betaalt alleen schenkbelasting als alle schenkingen (in één jaar) bij elkaar opgeteld hoger zijn dan de vrijstelling.

Goede doelen

Geeft u liever geld aan een goed doel, dan betaalt die organisatie geen schenkbelasting als het een algemeen nut beogende instelling (ANBI), sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of een ‘steunstichting SBBI’ is. Een gift aan een ANBI of een vereniging mag u overigens aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Check of uw goede doel een ANBI is op de website van de Belastingdienst.