Kleinkinderen bedrag nalaten, hoe te regelen?

6 januari 2021

Als grootouder wil ik mijn kleinkinderen ook een bedrag nalaten. Hoe moet ik dit gaan aanpakken?

Als u wilt dat uw kleinkinderen iets uit uw nalatenschap krijgen, terwijl uw kinderen nog leven, zult u een testament moeten maken. De wet bepaalt namelijk dat (uw echtgenoot en) kinderen als eerste erven. Is het de bedoeling dat uw kleinkinderen een geldbedrag erven, dan moet het testament via een notaris worden opgesteld.

Besparing in overslaan generatie

Een kleinkind kan in 2021 € 21.282 belastingvrij van grootouders erven. Uw kleinkinderen betalen in de eerste schijf over een bedrag lager dan € 128.750 18% erfbelasting. Uw kinderen betalen vanaf € 128.751 20%. Hier is dus een geringe besparing mogelijk als uw kinderen met hun verkrijging in de tweede schijf vallen. De échte besparing zit echter in het overslaan van een generatie als uw kinderen in de tweede schijf erven. Het bedrag dat naar uw kleinkinderen gaat, zal later namelijk niet van uw kinderen naar uw kleinkinderen vererven, zodat er maar eenmaal erfbelasting wordt geheven.

Meedelen in nalatenschap

Een voorbeeld: stel dat uw kind van u alles erft en een jaar later overlijdt. Zijn erfgenaam is zijn enige kind (uw kleinkind). Over de erfenis van uw kind wordt dan twee keer belasting geheven. Als u uw kleinkind direct had laten meedelen in uw nalatenschap, had u een generatie kunnen overslaan en deze dubbele heffing kunnen voorkomen.