Renteloze lening verstrekken niet meer aantrekkelijk?

24 juli 2019

In het verleden heb ik mijn dochter een renteloze lening verstrekt. Ik hoorde dat dit nu niet meer aantrekkelijk is. Wat moet ik nu doen?

De renteloze lening is per 1 januari 2010 fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. Renteloze leningen vanaf die datum krijgen namelijk te maken met schenkbelasting. De wetgever heeft een einde gemaakt aan het onbelaste voordeel uit renteloze direct opeisbare leningen tussen natuurlijke personen. Het gaat bij de renteloze leningen om de volgende leningen:

  • een lening tussen natuurlijke personen (bijvoorbeeld tussen ouder en kind of ieder ander willekeurig natuurlijke persoon);
  • die binnen een jaar opeisbaar is;
  • en renteloos is of als een lage rente is bedongen. De (fiscale) sanctie op deze leningen is dat er alsnog fictief 6% rente in aanmerking wordt genomen waarbij dit kan leiden tot heffing van schenkbelasting. De sanctie geldt zowel voor bestaande leningen als voor nieuwe leningen vanaf 1 januari 2010.

Aanpassen van lening

Voldoet uw lening aan de bovenstaande kenmerken? Dan kunt u de sanctie voorkomen door de voorwaarden van uw lening aan te passen. Zo kunt u de looptijd van de lening aanpassen naar één jaar of langer en spreekt u een marktconforme rente af die ook daadwerkelijk betaald of bijgeschreven moet worden. Dan is er geen sprake meer van een schenking. Een bijkomend voordeel nu is dat de marktconforme rente veel lager is dan 6%.