Successiewet

De Successiewet bestaat uit twee belangrijke pijlers: de erfbelasting en de schenkbelasting. Bij de erfbelasting gaat het over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Een belangrijk onderdeel van de wet is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Deze zorgt ervoor dat u onder voorwaarden (nagenoeg) geen schenk- of erfbelasting betaalt bij de verkrijging van ondernemingsvermogen door een vererving of schenking.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Nu schenken levert belastingbesparing op

Successiewet 5 minuten | 22-05-2020

Gaan de zaken goed met u, dan bouwt u mogelijk ook wat vermogen op. Het is dan verstandig om ook alvast na te denken over de toekomst. Hoe w...

Infographics

De BOF in de Successiewet

Successiewet Publicatiedatum 13-08-2019

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Besluit u deze onderneming voort te zetten,...

Vraag en antwoord

Renteloze lening verstrekken niet meer aantrekkelijk?
De renteloze lening is per 1 januari 2010 fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. Renteloze leningen vanaf die datum krijgen namelijk te maken met schenkbelasting. De wetgever heeft een einde gemaakt aan het onbelaste voordeel uit renteloze direct opeisbare leningen tussen natuurlijke personen.... Lees het hele antwoord