Successiewet

De Successiewet bestaat uit twee belangrijke pijlers: de erfbelasting en de schenkbelasting. Bij de erfbelasting gaat het over de waarde van al wat volgens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde.

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al wat via een schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Een belangrijk onderdeel van de wet is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze zorgt ervoor dat iemand onder voorwaarden geen of minder schenk- of erfbelasting betaalt bij de verkrijging van ondernemingsvermogen door een vererving of schenking.

Nieuws

Buffers familiebedrijven zijn een kussen bij tegenwind

22-03-2024

Het algemene beeld van familiebedrijven is dat ze stabiel zijn, gericht zijn op de continuïteit en dat ze niet zo snel schrikken van economi...

Het verschil: geruisloze en ruisende (bedrijfs)overdracht

22-03-2024

Er komt een moment waarop een ondernemer afscheid neemt van zijn onderneming. Dat kan uiteenlopende redenen hebben. Vanwege de complexe fina...

Bedrag vrijstelling BOR in 2024 hard omhoog

04-01-2024

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen, hoeven daarbij in 2024 minder belasting af te rekenen dan in 2023. De vrijstellin...

Belastingtarieven voor 2023 en 2024 in één overzicht

02-01-2024

Een nieuw jaar betekent ook een karrenvracht aan nieuwe belastingtarieven. Zo is de onbelaste kilometervergoeding gestegen van € 0,21 naar €...