Successiewet

De Successiewet bestaat uit twee belangrijke pijlers: de erfbelasting en de schenkbelasting. Bij de erfbelasting gaat het over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Een belangrijk onderdeel van de wet is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Deze zorgt ervoor dat u onder voorwaarden (nagenoeg) geen schenk- of erfbelasting betaalt bij de verkrijging van ondernemingsvermogen door een vererving of schenking.

 

Wat is een conserverende aanslag bij de BOF?

Bedrijfsoverdracht | Publicatiedatum 05-04-2022

Ik heb de onderneming van mijn ouders geërfd en wil die voortzetten, daarom maak ik gebruik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet. Nu krijg...

Wat zijn de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit?

Successiewet | Publicatiedatum 01-03-2022

Ik heb onlangs een onderneming geërfd van mijn vader en wil deze graag voortzetten. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit...

Hoeveel mag ik dit jaar belastingvrij schenken?

Successiewet | Publicatiedatum 06-01-2022

Ik heb nog wat geld over, hoeveel mag ik dit jaar belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen?

De ‘jubelton’-schenking verdwijnt, wat kan er nog wel?

Successiewet 4 minuten | 14-06-2022

Het is zover: 2022 is het laatste jaar van de ‘jubelton’. De verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning gaat in 2023 al flink om...

Vastgoed en bedrijfsopvolgingsfaciliteit zijn ingewikkelde combinatie

Bedrijfsoverdracht 5 minuten | 06-10-2021

Opvolgers zullen graag de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) willen gebruiken. Die geeft hun een fikse belastingvrijstelling als zij een ond...

Belasting besparen door bij leven te schenken

Successiewet 6 minuten | 08-09-2021

Heeft u de afgelopen jaren vermogen opgebouwd, dan is het ook belangrijk dat u nadenkt over de overdracht aan volgende generaties. Als u daa...

De BOF in de Successiewet

Successiewet Publicatiedatum 06-01-2022

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Besluit u deze onderneming voort te zetten,...

Heeft u een vraag over Successiewet?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Successiewet?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie