Successiewet

De Successiewet bestaat uit twee belangrijke pijlers: de erfbelasting en de schenkbelasting. Bij de erfbelasting gaat het over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Een belangrijk onderdeel van de wet is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Deze zorgt ervoor dat u onder voorwaarden (nagenoeg) geen schenk- of erfbelasting betaalt bij de verkrijging van ondernemingsvermogen door een vererving of schenking.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Relatievorm kan belangrijke rol spelen voor ondernemer

Echtscheiding 5 minuten | 18-08-2020

Naast het inrichten van uw onderneming als een onderdeel van vermogensstructurering en wellicht ook om belasting te besparen, kan uw persoon...

Nu schenken levert belastingbesparing op

Successiewet 5 minuten | 22-05-2020

Gaan de zaken goed met u, dan bouwt u mogelijk ook wat vermogen op. Het is dan verstandig om ook alvast na te denken over de toekomst. Hoe w...

Infographics

De BOF in de Successiewet

Successiewet Publicatiedatum 13-08-2019

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Besluit u deze onderneming voort te zetten,...

Vraag en antwoord

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen?
U kunt elk jaar uw (pleeg- of stief-)kind een belastingvrije schenking doen. Voor 2020 ligt de grens op maximaal € 5.515. Uw kleinkind maar ook andere personen mag u maximaal € 2.208 (bedrag 2020) belastingvrij schenken. Voor deze schenkingen is een aangifte niet nodig.... Lees het hele antwoord