Successiewet

De Successiewet bestaat uit twee belangrijke pijlers: de erfbelasting en de schenkbelasting. Bij de erfbelasting gaat het over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Een belangrijk onderdeel van de wet is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Deze zorgt ervoor dat u onder voorwaarden (nagenoeg) geen schenk- of erfbelasting betaalt bij de verkrijging van ondernemingsvermogen door een vererving of schenking.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Vastgoed en bedrijfsopvolgingsfaciliteit zijn ingewikkelde combinatie

Bedrijfsoverdracht 5 minuten | 06-10-2021

Opvolgers zullen graag de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) willen gebruiken. Die geeft hun een fikse belastingvrijstelling als zij een ond...

Belasting besparen door bij leven te schenken

Successiewet 6 minuten | 08-09-2021

Heeft u de afgelopen jaren vermogen opgebouwd, dan is het ook belangrijk dat u nadenkt over de overdracht aan volgende generaties. Als u daa...

Uw vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk nalaten met 'estate planning'

Successiewet 10 minuten | 08-09-2020

Het slotstuk van vermogensstructurering is het nalaten van uw vermogen aan volgende generaties. Als het doel daarbij is om dit fiscaal zo vo...

Infographics

De BOF in de Successiewet

Successiewet Publicatiedatum 13-08-2019

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Besluit u deze onderneming voort te zetten,...

Vraag en antwoord

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen?
U kunt elk jaar uw (pleeg- of stief-)kind een belastingvrije schenking doen. Voor 2021 ligt de grens op maximaal € 6.604. Uw kleinkind maar ook andere personen mag u maximaal € 3.244 (bedrag 2021) belastingvrij schenken. Voor deze schenkingen is een aangifte niet nodig. Zorg... Lees het hele antwoord