Officieel document, maar niemand snapt het

8 mei 2018 | Door redactie

Begrijpelijke, korte teksten. Daar is, zeker in het tijdperk van digitaal lezen, grote behoefte aan. Maar sommige teksten zijn vrijwel niet om te werken tot een beknopt en begrijpelijk verhaal. Hypotheekaktes zijn daar bij uitstek een voorbeeld van. Dan is uithuilen en opnieuw beginnen de enige mogelijkheid.

Niet iedere lezer is even vaardig. In de communicatie onderscheidt men dan ook lezers op verschillende niveaus, oplopend van A tot en met C. A is daarbij het laagst en C het hoogst. Tekstschrijvers (tool) moeten daar rekening mee houden als ze willen dat de boodschap aankomt. Dat geldt natuurlijk vooral voor teksten die belangrijk zijn voor alle doelgroepen. Toch is juist daar veel op aan te merken, blijkt uit onderzoek van Utrechtse taalwetenschappers. Verkiezingsprogramma’s en vooral hypotheekaktes blijken voor vrijwel iedereen onleesbaar. Dat komt door een combinatie van woordlengte, zinslengte en woordgebruik. Moeilijke, lange woorden in een ingewikkeld zinsverband, kortom.

Verbeteren maar ten dele gelukt

Daarnaast kenmerken moeilijk te begrijpen teksten zich ook door passieve zinsconstructies en het gebruik van jargon (tool). De onderzoekers probeerden in opdracht van Vereniging Eigen Huis de hypotheekakten te versimpelen, maar slaagden daar maar ten dele in. Ze brachten tussenkopjes aan, kozen woorden die makkelijker te begrijpen waren en knipten ingewikkelde zinnen op. Vóór de bewerking begreep 57% wat er in de akte stond en na de bewerking was dat gestegen tot 69%. Voor 30% bleef de akte dus abracadabra. Het belang van een begrijpelijke tekst is dus wel duidelijk. Wilt u meer weten over de verschillende taalniveaus, lees dan het artikel in Marketing Rendement 5 op pagina 18-19.