Plezante gazet heeft goesting in Gele Boekje

5 februari 2015 | Door redactie

Het taalgebruik van Vlamingen komt grotendeels overeen met het taalgebruik van Nederlanders. Maar Vlamingen gebruiken ook enkele typisch Belgisch-Nederlandse woorden. Steeds vaker gaan er geluiden op om een deel van deze Belgisch-Nederlandse woorden officieel te erkennen. De Vlaamse krant De Standaard heeft een voorzetje gedaan met de publicatie van Het Gele Boekje.

Het Gele Boekje is vooralsnog een officieus document, maar de boodschap is duidelijk: Vlamingen hoeven niet alle Belgisch-Nederlandse woorden te vermijden als zij correct Nederlands willen praten. De lijst bevat woorden en uitdrukkingen als appelsien (sinaasappel), bemeubelen (meubileren), culpabiliseren (de schuld geven), duimspijker (punaise), in slechte papieren zitten (financiële problemen hebben), interim (tijdelijke baan), legislatuur (regeerperiode), lidgeld (contributie), materniteit (kraamkliniek), robotfoto (compositiefoto), schotelvod (vaatdoek), stoemp (stamppot) en terminus (eindpunt).

Niet alle Belgisch-Nederlandse woorden correct

Het Gele Boekje keurt trouwens niet alle Belgisch-Nederlandse woorden goed. Zo zijn woorden als ajuin (ui), een dikke nek (een opschepper), frigo (koelkast), gazet (krant), goesting (zin, trek) en plezant (leuk) afgekeurd. Van Dale zal in zijn volgende editie het lemma ‘niet algemeen’ weghalen bij veel Belgisch-Nederlandse woorden, dus het lijkt erop dat onder taalexperts toch een stille revolutie gaande is.