Windrichtingen af en toe met hoofdletter

24 maart 2011 | Door redactie

Zelfs als u regelmatig brieven en notulen opstelt, kunt u af en toe even twijfelen over de schrijfwijze van een woord. Zo zijn er de windrichtingen. Schrijft u die nu met een hoofdletter of niet? U hoeft zich echt niet te schamen als u hier niet meteen het antwoord op weet. Zoals altijd hangt het van de situatie af. Taaltrainer Office Rendement neemt u aan de hand en legt u uit wanneer een windrichting een hoofdletter krijgt, en wanneer niet.

Laten we beginnen met de standaardsituatie. Normaal gesproken schrijft u de windrichtingen met kleine letters. Kijk maar naar de volgende zinnen:

  • Ik kom uit Ootmarsum. Dat ligt in het oosten van Nederland.
  • Mijn manager reist vandaag af naar het noorden van Nederland.
  • De wind komt uit het westen.

Maar zoals bij elke spellingsregel, zijn er specifieke gevallen waarbij het net even andersom is. Zo krijgt een windrichting wél een hoofdletter als deze onderdeel is van een aardrijkskundige benaming:

  • Amsterdam-Oost
  • Noordwest-Italië
  • Centraal-Afrika

Zoals u ziet krijgen de woorden 'oost', ‘noordwest’ en ‘centraal’ in de samenstellingen ook allemaal een hoofdletter. De andere uitzondering zijn specifieke geografische of politieke gebieden. Zo bedoelt u met ‘het Hoge Noorden’ de noordelijke provincies van Nederland (of Scandinavië), en ‘het Westen’ verwijst naar de ontwikkelde gebieden Noord-Amerika en Europa samen.

Afleidingen wel met een hoofdletter?

Daar kunnen we kort over zijn: het antwoord is ‘nee’. Afleidingen van windrichtingen, zoals ‘westers’, ‘oosters’ en ‘zuidelijk’, schrijft u altijd met een kleine letter.