Wat is de juiste schrijfwijze van het beletselteken?

22 juli 2019

Correct spellen is een belangrijke vaardigheid voor mij. De meningen verschillen over de juiste schrijfwijze van het beletselteken (...). Hoe hoort het?

Het beletselteken kan uitermate handig zijn. Bijvoorbeeld als u in een mail wilt dat de ontvanger uw gedachtengang afmaakt of de ontbrekende tekst zelf hoort in te vullen. Denk aan: ‘We hebben niet veel tijd meer ...’ of ’Is dat wel zo makkelijk te verwezenlijken ...?’ De grote vraag bij het gebruiken van het beletselteken is of u een spatie voor en na de drie puntjes moet gebruiken.

Geen punt

In de meeste gevallen komt er een spatie voor en na het beletselteken. Alleen als een woord wordt afgebroken, laat u de spatie weg. Dat komt vooral in de literatuur voor en vrijwel niet in de zakelijke communicatie. Bijvoorbeeld: ‘Jullie kunnen toch wel even op mij wach...’ Maar ze hoorden hem al niet meer.’ Er komt geen punt achter het beletselteken. De laatste punt van het beletselteken kunt u zien als de punt die de zin afsluit.

Uitzondering

Maar er geldt wel een uitzondering: als het beletselteken tussen haakjes staat, komt er wel een punt aan het einde van de zin. Dus buiten het haakje. Gebruikt u een vraagteken of een uitroepteken aan het einde van de zin, dan komt die achter het derde puntje van het beletselteken. U vervangt dus niet het laatste puntje door het uitroepteken of het vraagteken.Meer informatie over het maken van professionele teksten vindt u in de toolbox Zo voorkomt u missers in uw schriftelijke communicatie.