BTW-tarieven en -vrijstellingen

Het 21%-tarief geldt voor alle goederen en diensten, tenzij ze vrijgesteld zijn of onder het 9%- of 0%-tarief vallen.

Lees hieronder welke goederen en diensten niet onder het 21%-tarief vallen. Let op: dit is een globaal overzicht; voor details over welke producten en diensten onder verschillende tarieven vallen verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

 

 

Goederen/diensten/branche

Btw-tarief

A

accijnsgoederen

0%-tarief

 

agrarische goederen

Verlaagd tarief (9%)

 

antiek

Verlaagd tarief (9%)

B

beleggingsgoud

vrijgesteld van BTW

 

bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer

0%-tarief

 

bevoorrading van schepen en vliegtuigen

0%-tarief

 

boeken en periodieken

Verlaagd tarief (9%)

 

boeken en periodieken uitlenen

Verlaagd tarief (9%)

C

cartoonisten

vrijgesteld van BTW

 

collectieve belangenbehartiging

vrijgesteld van BTW

 

componisten

vrijgesteld van BTW

 

coronatestkist (leveren en toepassen)

0%-tarief
(t/m 31 maart 2021)

 

coronavaccins (leveren en toedienen)

0%-tarief
(t/m 31 maart 2021)

 

cultuur en recreatie

Verlaagd tarief (9%)

D

diensten bij import vanuit en export naar niet-EU-landen

0%-tarief

E

excursies 

vrijgesteld van BTW

F

fietsen repareren

Verlaagd tarief (9%)

 

financiële diensten en verzekeringen

vrijgesteld van BTW

 

fondsenwervende activiteiten

vrijgesteld van BTW

G

geneesmiddelen en hulpmiddelen

Verlaagd tarief (9%)

 

gezondheidszorg

vrijgesteld van BTW

 

goederen die nog niet zijn ingevoerd

0%-tarief

 

goederen die u exporteert

0%-tarief

 

goederen die u levert aan of in een btw-entrepot

0%-tarief

H

hulpmiddelen verhuren, herstellen, onderhouden, aanpassen, passen en gebruiksklaar maken

Verlaagd tarief (9%)

I

internationaal personenvervoer

0%-tarief

J

jeugd- en jongerenwerk

vrijgesteld van BTW

 

journalisten

vrijgesteld van BTW

K

kampeergelegenheid bieden

Verlaagd tarief (9%)

 

kansspelen

vrijgesteld van BTW

 

kantines

vrijgesteld van BTW

 

kappersdiensten

Verlaagd tarief (9%)

 

kinderopvang

vrijgesteld van BTW

 

kleding en huishoudlinnen repareren

Verlaagd tarief (9%)

 

kunst

Verlaagd tarief (9%)

 

kunstvoorwerpen door de kunstenaar zelf uitlenen of verhuren

Verlaagd tarief (9%)

L

levering roerende bedrijfsmiddelen

vrijgesteld van BTW

 

levering van schepen en vliegtuigen

0%-tarief

 

lezingen

vrijgesteld van BTW

 

logies

Verlaagd tarief (9%)

M

medische hulpmiddelen verhuren, herstellen, onderhouden, aanpassen, passen en gebruiksklaar maken

Verlaagd tarief (9%)

 

mondkapjes

0%-tarief
(t/m 31 maart 2021)

O

onderwijs

vrijgesteld van BTW

 

onroerende zaken

vrijgesteld van BTW

 

opfokken van dieren

Verlaagd tarief (9%)

 

opkweken van planten

Verlaagd tarief (9%)

P

personenvervoer

Verlaagd tarief (9%)

 

postdiensten

vrijgesteld van BTW

R

radio en televisie

vrijgesteld van BTW

 

roerende bedrijfsmiddelen leveren

vrijgesteld van BTW

 

rondleidingen

vrijgesteld van BTW

S

samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling)

vrijgesteld van BTW

 

schepen

0%-tarief

 

schepen bevoorraden

0%-tarief

 

schoeisel en lederwaren repareren

Verlaagd tarief (9%)

 

schrijvers

vrijgesteld van BTW

 

sociaal-culturele instellingen

vrijgesteld van BTW

 

sport waaronder zwembaden en sauna's

Verlaagd tarief (9%)

 

sportorganisaties en sportclubs

vrijgesteld van BTW

U

uitlenen of verhuren van kunstvoorwerpen door de kunstenaar zelf

Verlaagd tarief (9%)

 

uitlenen van boeken en periodieken

Verlaagd tarief (9%)

 

uitvaartondernemers

vrijgesteld van BTW

 

uitvoerende kunstenaars

Verlaagd tarief (9%)

V

verhuren, herstellen, onderhouden, aanpassen, passen en gebruiksklaar maken van (medische) hulpmiddelen

Verlaagd tarief (9%)

 

voedingsmiddelen verkopen in de horeca

Verlaagd tarief (9%)

 

vervoer, opslag en invoer bemiddeling

0%-tarief

 

verzamelvoorwerpen

Verlaagd tarief (9%)

 

visvangst

0%-tarief

 

vliegtuigen

0%-tarief

 

vliegtuigen bevoorraden

0%-tarief

 

voedingsmiddelen

Verlaagd tarief (9%)

W

water

Verlaagd tarief (9%)

 

werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet-EU-landen

0%-tarief

 

werkzaamheden aan woningen

Verlaagd tarief (9%)

Z

zwembaden en sauna's

Verlaagd tarief (9%)