Codes voor de aangifte loonheffingen 2020

 

Geslacht

Code  

Omschrijving

0

Onbekend

1

Mannelijk

2

Vrouwelijk

9

Niet gespecificeerd

 

Code reden einde arbeidsovereenkomst

Code

Omschrijving

01

Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd

02

Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV

03

Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever

04

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever

20

Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer

21

Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)

30

Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

31

Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.)

40

Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding doorinlener vanwege ziekte uitzendkracht

41

Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden

90

De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd

99

Een andere, hiervoor niet genoemde reden

 

Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode (looncode) 

Code 

Omschrijving

11

Loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet

13

Loon of salaris directeuren van een nv of bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen

15

Loon of salaris niet onder te brengen onder 11,13 of 17

17

Loon of salaris directeur-grootaandeelhouder van een nv of bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

18

Wachtgeld van een overheidsinstelling

22

Uitkering in het kader van de Algemene ouderdomswet (AOW) 

23

Oorlogs- en verzetspensioenen

24

Uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (ANW)

31

Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet

32

Uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval

33

Uitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (NWW)

34

Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

35

Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (NWW)

36

Uitkering in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)

37

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

38

Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van Wet Wajong met WAZ, WAO/IVA of WGA

39

Uitkering in het kader van de Regeling inkomensvoorziening volledig  arbeidsongeschikten (IVA)

40

Uitkering in het kader van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

42

Uitkering in het kader van bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

43

Uitkering in het kader van de Participatiewet (voorheen WWB)

45

Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

46

Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet

50

Uitkeringen in het kader van overige sociale verzekeringswetten; hieronder vallen ook de Ongevallenwet 1921, de Land- en tuinbouwongevallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 1919 (niet 22, 24, 31 tot en met 45 of 52)

52

Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

54

Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is

55

Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)

56

Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd

57

Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd

58

Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd

59

Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst

60

Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst

61

Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd

62

Ontslagvergoeding / transitievergoeding

63

Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking

 Code aard inkomstenverhouding

Code 

Omschrijving

1

Arbeidsovereenkomst

4

Deelvisser

6

Musicus/artiest

7

Stagiair

10

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

11

Uitzendkracht

18

Publiekrechtelijke aanstelling

79

Opting-inregeling

81

Overige fictieve dienstbetrekkingen

82

Payrolling

83

Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

 Code invloed verzekeringsplicht (IVP)

Code 

Omschrijving

A

Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de dga

B

Vorige eigenaar

D

Oproep-/invalkracht zonder verplichting om te komen

E

Oproep-/invalkracht met verplichting om te komen

 Code fase indeling F&Z

Code

Omschrijving

1

Fase 1 (met uitzendbeding)

2

Fase 2 (met uitzendbeding)

3

Fase 3

4

Fase 4

5

Wettelijk regime

6

Ketensysteem

17

Fase A met uitzendbeding

18

Fase B

19

Fase C

38

Fase A zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting

40

Fase A zonder uitzendbeding

41

Fase 1 zonder uitzendbeding

42

Fase 2 zonder uitzendbeding

43

Fase 1 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting

44

Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting

 Code reden geen bijtelling auto

Code 

Omschrijving

1

Afspraak via werkgever met de Belastingdienst

2

Werknemer heeft een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst

3

Ander bewijs personen- en bestelauto

5

Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

7

Werknemer heeft een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’

  Code loonbelastingtabel (3-cijferig)

Code 1e cijfer

Soort tabel

0

Tabel zonder herleidingsregels, werknemer zowel belasting- als premieplichtig

3

Werknemer alleen premieplichtig voor de volksverzekeringen (AOW/ANW/WLZ)

5

Werknemer alleen belastingplichtig

6

Werknemer belastingplichtig en niet premieplichtig voor de WLZ

7

Werknemer belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de WLZ

 

Code 2e cijfer

Kleur tabel

1

Wit

2

Groen

 

Code 3e cijfer

Soort loontijdvak

1

Loon per kwartaal

2

Loon per maand

3

Loon per week

4

Loon per 4 weken

5

Loon per dag

0

Uitsluitend tabel voor bijzondere beloningen toegepast

 Code loonbelastingtabel, overige codes (niet samengesteld)

Code

Omschrijving

210

Aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

220

Binnenlandse artiesten

221

Buitenlandse artiesten of beroepssporters (verlaagd tarief)

224

Buitenlandse artiestengezelschappen en sportploegen

225

Buitenlandse beroepssporters met een verlaagd tarief op grond van een ministerieel besluit

226

Werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de WLZ

227

Werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de ANW

228

Werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AOW/ANW

250

Percentagetarief bijstand

940

52%-tarief in verband met anonieme werknemers

950

52%-tarief in verband met negatieve uitgaven bij afkoop van inkomensvoorzieningen

999

Overige gevallen waarin geen tabel is toegepast

 Code verzekeringssituatie Zorgverzkeringswet (ZVW)

Code 

Omschrijving

A

Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook niet verzekerd is voor de WLZ

B

Niet verzekeringsplichtig omdat persoon militair ambtenaar is in werkelijke dienst of met buitengewoon verlof

G

Niet verzekeringsplichtig omdat persoon buitenlands artiest of buitenlands beroepssporter is, waarbij code loonbelastingtabel 221, 224 of 225 is toegepast

H

Wel verzekeringsplichtig, geen tarief toegepast omdat persoon binnenlands artiest is waarbij code loonbelastingtabel 220 is toegepast

I

Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor de WLZ; maar wel pseudobijdrage verschuldigd is, omdat in het woonland recht bestaat op zorg ten laste van Nederland (artikel 69 ZVW)

K

Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing

L

Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)

M

Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage

N

Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)

 Code incidentele inkomstenvermindering

Code

Omschrijving

G

Aanvullend geboorteverlof

O

Onbetaald verlof

S

Stakingsdagen

Z

Ziekte

ISO-landencodetabel

Code

Land

AD

Andorra

AE

Verenigde Arabische Emiraten

AF

Afghanistan

AG

Antigua en Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albanië

AM

Armenië

AO

Angola

AQ

Antarctica

AR

Argentinië

AS

Amerikaans-Samoa

AT

Oostenrijk

AU

Australië

AW

Aruba

AX

Ålandseilanden

AZ

Azerbeidzjan

BA

Bosnië en Herzegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

België

BF

Burkina Faso

BG

Bulgarije

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BL

Sint-Bartholomeus

BM

Bermuda

BN

Brunei

BO

Bolivia

BQ

Bonaire, Sint-Eustasius en Saba

BR

Brazilië

BS

Bahama’s

BT

Bhutan

BV

Bouvet

BW

Botswana

BY

Belarus (Wit-Rusland)

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Cocoseilanden

CD

Congo-Kinshasa

CF

Centraal-Afrikaanse Republiek

CG

Congo-Brazzaville

CH

Zwitserland

CI

Ivoorkust

CK

Cookeilanden

CL

Chili

CM

Kameroen

CN

China

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Kaapverdië

CW

Curaçao

CX

Christmaseiland

CY

Cyprus

CZ

Tsjechië

DE

Duitsland

DJ

Djibouti

DK

Denemarken

DM

Dominica

DO

Dominicaanse Republiek

DZ

Algerije

EC

Ecuador

EE

Estland

EG

Egypte

EH

Westelijke Sahara

ER

Eritrea

ES

Spanje

ET

Ethiopië

FI

Finland

FJ

Fiji

FK

Falklandeilanden

FM

Micronesia

FO

Faeröer

FR

Frankrijk

GA

Gabon

GB

Verenigd Koninkrijk

GD

Grenada

GE

Georgië

GF

Frans-Guyana

GG

Guernsey

GH

Ghana

GI

Gibraltar

GL

Groenland

GM

Gambia

GN

Guinee

GP

Guadeloupe

GQ

Equatoriaal-Guinea

GR

Griekenland

GS

Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinee-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HM

Heard en McDonaldeilanden

HN

Honduras

HR

Kroatië

HT

Haïti

HU

Hongarije

ID

Indonesië

IE

Ierland

IL

Israël

IM

Man

IN

India

IO

Brits Indische Oceaanterritorium

IQ

Irak

IR

Iran

IS

IJsland

IT

Italië

JE

Jersey

JM

Jamaica

JO

Jordanië

JP

Japan

KE

Kenia

KG

Kirgizië

KH

Cambodja

KI

Kiribati

KM

Comoren

KN

Saint Kitts en Nevis

KP

Noord-Korea

KR

Zuid-Korea

KW

Koeweit

KY

Caymaneilanden

KZ

Kazachstan

LA

Laos

LB

Libanon

LC

Saint Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Litouwen

LU

Luxemburg

LV

Letland

LY

Libië

MA

Marokko

MC

Monaco

MD

Moldavië

ME

Montenegro

MF

Sint Maarten (Frans deel)

MG

Madagascar

MH

Marshalleilanden

MK

Noord-Macedonië

ML

Mali

MM

Myanmar (ex-Birma)

MN

Mongolië

MO

Macau

MP

Noordelijke Marianen

MQ

Martinique

MR

Mauritanië

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mauritius

MV

Malediven

MW

Malawi

MX

Mexico

MY

Maleisië

MZ

Mozambique

NA

Namibië

NC

Nieuw-Caledonië

NE

Niger

NF

Norfolk

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NL

Nederland

NO

Noorwegen

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nieuw-Zeeland

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Frans-Polynesië

PG

Papoea-Nieuw-Guinea

PH

Filipijnen

PK

Pakistan

PL

Polen

PM

Saint-Pierre en Miquelon

PN

Pitcairn

PR

Puerto Rico

PS

Palestina

PT

Portugal

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RE

Réunion

RO

Roemenië

RS

Servië

RU

Rusland

RW

Rwanda

SA

Saoedi-Arabië

SB

Salomonseilanden

SC

Seychellen

SD

Soedan

SE

Zweden

SG

Singapore

SH

Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha

SI

Slovenië

SJ

Spitsbergen en Jan Mayen

SK

Slowakije

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalië

SR

Suriname

SS

Zuid-Soedan

ST

Sao Tomé en Principe

SV

El Salvador

SX

Sint-Maarten (Nederlands deel)

SY

Syrië

SZ

Swaziland

TC

Turks- en Caicoseilanden

TD

Tsjaad

TF

Zuidelijke Franse gebieden

TG

Togo

TH

Thailand

TJ

Tadzjikistan

TK

Tokelau

TL

Oost-Timor

TM

Turkmenistan

TN

Tunesië

TO

Tonga

TR

Turkije

TT

Trinidad en Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan

TZ

Tanzania

UA

Oekraïne

UG

Oeganda

UM

Kleine Pacifische eilanden van de Verenigde Staten

US

Verenigde Staten

UY

Uruguay

UZ

Oezbekistan

VA

Vaticaanstad

VC

Saint Vincent en de Grenadines

VE

Venezuela

VG

Maagdeneilanden (Britse)

VI

Maagdeneilanden (Amerikaanse)

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis en Futuna

WS

Samoa

XK

Kosovo

YE

Jemen

YT

Mayotte

ZA

Zuid-Afrika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

Nationaliteitentabel 

Code 

Nationaliteit

0001

Nederlandse

0000

Onbekend

0300

Afghaanse

0050

Albanese

0100

Algerijnse

0223

Amerikaans burger

0437

Amerikaans onderdaan

0051

Andorrese

0101

Angolese

0421

Antigua en Barbuda, burger van

0250

Argentijnse

0040

Armeense

0400

Australische

0039

Azerbeidzjaanse

0200

Bahamaanse

0301

Bahreinse

0345

Bangladesh, burger van

0251

Barbadaanse

0038

Belarussische (Wit-Russische)

0052

Belgische

0202

Belizaanse

0111

Beninse

0302

Bhutaanse

0252

Boliviaanse

0029

Bosnië en Herzegovina, burger van

0105

Botswaanse

0253

Braziliaanse

0450

British National (overseas)

0060

Brits burger

0083

Brits onderdaan

0085

Brits overzees burger

0429

Britse afhankelijke gebieden, burger van

0304

Bruneise

0053

Bulgaarse

0106

Burkinese

0104

Burundische

0305

Cambodjaanse

0204

Canadese

0108

Centraal-Afrikaanse

0254

Chileense

0307

Chinese

0255

Colombiaanse

0109

Comorese

0110

Congo, burger van

0451

Congo, burger van Democratische Republiek

0205

Costa Ricaanse

0206

Cubaanse

0308

Cyprische

0054

Deense

0115

Djiboutiaanse

0448

Dominica, burger van

0207

Dominicaanse Republiek, burger van

0055

Duitse

0256

Ecuadoraanse

0112

Egyptische

0113

Equatoriaal-Guinese

0084

Eritrese

0045

Estse

0114

Ethiopische

0425

Fijische

0309

Filipijnse

0056

Finse

0057

Franse

0116

Gabonese

0117

Gambiaanse

0030

Georgische

0118

Ghanese

0267

Grenadaanse

0059

Griekse

0211

Guatamalteekse

0139

Guinee-Bissause

0119

Guinese

0259

Guyaanse

0212

Haïtiaanse

0213

Hondurese

0061

Hongaarse

0062

Ierse

0063

IJslandse

0312

Indiase

0313

Indonesische

0314

Irakese

0315

Iraanse

0316

Israëlische

0064

Italiaanse

0120

Ivoriaanse

0214

Jamaicaanse

0317

Japanse

0058

Jemenitische

0319

Jordaanse

0121

Kaapverdische

0122

Kameroense

0037

Kazachse

0123

Keniaanse

0445

Kiribatische

0320

Koeweitse

0087

Kosovaarse

0043

Kroatische

0035

Kirgizische

0321

Laotiaanse

0125

Lesothaanse

0044

Letse

0322

Libanese

0126

Liberiaanse

0127

Libische

0066

Liechtensteinse

0046

Litouwse

0067

Luxemburgse

0128

Malagassische

0129

Malawische

0324

Maledivische

0325

Maleisische

0130

Malinese

0068

Maltese

0131

Marokkaanse

0047

Marshalleilandse

0132

Mauritanië, burger van

0133

Mauritius, burger van

0216

Mexicaanse

0443

Micronesische

0036

Moldavische

0069

Monegaskische

0326

Mongolische

0455

Montenegrijnse

0134

Mozambikaanse

0048

Myanmarese

0049

Namibische

0431

Nauruaanse

0001

Nederlandse

0328

Nepalese

0218

Nicaraguaanse

0402

Nieuw-Zeelandse

0136

Niger, burger van

0137

Nigeria, burger van

0329

Noord-Koreaanse

0088

Noord-Macedonië, burger van de Republiek

0070

Noorse

0138

Oegandese

0034

Oekraïense

0033

Oezbeekse

0327

Omanitische

0452

Oost-Timorese

0071

Oostenrijkse

0331

Pakistaanse

0219

Panamese

0401

Papoea-Nieuw-Guinea, burger van

0261

Paraguyaanse

0262

Peruaanse

0072

Poolse

0073

Portugese

0333

Qatarese

0074

Roemeense

0041

Russische

0143

Rwandese

0268

Saint Kitts en Nevis, burger van

0442

Salomonseilandse

0208

Salvadoraanse

0405

Samoaanse

0076

San Marinese

0144

San Tomé en Principe, burger van

0334

Saoedische

0145

Senegalese

0454

Servische

0444

Seychelse

0147

Sierra Leoonse

0335

Singaporese

0449

Saint Vincent en de Grenadines, burger van

0447

Saint Luciaanse

0042

Sloveense

0027

Slowaakse

0148

Soedanese

0149

Somalische

0077

Spaanse

0306

Sri Lankaanse

0499

Staatloos

0263

Surinaamse

0135

Swazische

0336

Syrische

0032

Tadzjiekse

0310

Taiwanese

0151

Tanzaniaanse

0337

Thaise

0152

Togolese

0430

Tongaanse

0222

Trinidad en Tobago, burger van

0154

Tsjadische

0028

Tsjechische

0155

Tunesische

0031

Turkmeense

0339

Turkse

0446

Tuvaluaanse

0264

Uruguayaanse

0424

Vanuatuse

0079

Vaticaanse

0265

Venezolaanse

0338

Verenigde Arabische Emiraten, burger van de

0342

Vietnamese

0156

Zambiaanse

0142

Zimbabwaanse

0140

Zuid-Afrikaanse

0341

Zuid-Koreaanse

0157

Zuid-Soedanese

0080

Zweedse

0081

Zwitserse